Ulab

Biometrisch Usability Lab

Zonder usability testing houd je een blindspot in je data. Reguliere onderzoeksmethoden zoals web analytics en heatmap-tools worden al regelmatig gehanteerd om bezoekersgedrag te meten en analyseren. Daarmee mist echter een belangrijk onderdeel van het gebruikersgedrag. Door te onderzoeken wat bezoekers zien en denken tijdens het gebruik van een website of app, achterhalen we niet alleen wat zij doen (gedrag zoals klikken op een button) maar ook waarom zij iets doen; de motivatie achter het gedrag, waarom klikt een bezoeker op een button?

Waarom Biometrisch Usability Lab?

 • Objectieve metingen
 • Emotionele reacties
 • Diepgaande inzichten
 • Gedetailleerde gebruikerservaring
 • Verbeterde UX-optimalisatie
U-Lab

Wat is een Biometrisch Usability Lab?

Het Biometrisch Usability Lab is dé onderzoeksomgeving en tevens kwalitatieve onderzoeksmethode voor gebruikersgerichte online marketing vraagstukken. Dankzij het Usability Lab verkrijg je diepgaand inzicht in, en verklaringen over, het gedrag en emoties (en biometrische reacties) van jouw doelgroep. Deze inzichten helpen in het maken van keuzes voor de (door)ontwikkeling van een digitaal product of service op basis van de beleving en behoefte van de gebruikers. Het Usability Lab biedt een neutrale omgeving die voorzien is van de modernste hulpmiddelen zoals Galvanic Skin Response en Eye tracking. Dit zorgt ervoor dat gedrag van gebruikers uitgebreid geanalyseerd en verklaard kan worden.

Wil je graag meer weten over usability onderzoek, en wat de mogelijkheden zijn voor jouw organisatie?

U-Lab

Hoe werkt het Biometrisch Usability Lab?

Methodes & technieken

Bij een usability onderzoek kan gebruik gemaakt worden van meerdere methodes: task recording, eye tracking, skin response, think aloud, panel discussies en 1-op-1 interviews. Voor ieder onderzoek kijken we naar welke methode of combinatie van methodes het best passend is voor de onderzoeksvraag en welke methodes eventueel noodzakelijk zijn om tot de beste inzichten te komen. Tijdens een usability onderzoek maken de deelnemers op een vooraf bepaalde manier gebruik van uw website of app. De onderzoeksspecialist vraagt de respondent bepaalde taken of opdrachten uit te voeren en vervolgens is het aan de gebruiker om op een zo intuïtief mogelijke manier die opdracht succesvol uit te voeren.

Devices

Alle verrichtingen worden gemonitord door onze CXO specialisten. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van de aanwezige Skin Response- en Eye Tracking technologie. De taken kunnen worden uitgevoerd op een computer of smartphone. De computer is verbonden met speciale apparatuur voor Eye Tracking. Tijdens het uitvoeren van de opdracht wordt de respondent gevraagd zoveel mogelijk hardop te denken en toe te lichten welke stappen hij/zij uitvoert. Tijdens en na afloop van het uitvoeren van de opdracht(en) kan de respondent zijn gedachtegang toelichten en bevindingen delen met de specialist.

Tijn

"Nothing beats a live audience reaction. Insist on trying slight variations to see if it could be improved".

CRO

Wat levert een Usability onderzoek op?

Door het gebruik van een of meer van onderstaande methodes en technieken levert een usability onderzoek de volgende zaken op:

 • Skin response: de mate waarin de gebruiker stress of wrijving ervaart en wanneer men dit ervaart.
 • Eye tracking: welke elementen de aandacht van de gebruiker trekken en op welke manier men het online platform bekijkt.
 • Task recording: het kunnen terugkijken van de gezichtsuitdrukkingen van de gebruiker tijdens het onderzoek; dit helpt om de veranderingen in stress levels beter te begrijpen.
 • Interview en panel discussies: tussendoor en achteraf gestelde vragen op een later moment terug te luisteren en analyseren.
Blog

Stel de juiste vragen

Met usability onderzoek wordt geanalyseerd of je website of app een goed beeld weergeeft van de producten of diensten die je aanbiedt. Niet alleen de content en vormgeving spelen een rol in dat beeld; een aantal belangrijke vragen die je moet stellen gaan over hoe de gebruiker door je website navigeert:

 • Weet een gebruiker zijn of haar weg makkelijk en snel te vinden in zijn zoektocht naar informatie?
 • Is de website gebruiksvriendelijk en staat de juiste informatie op de juiste plekken?
 • Heb je de juiste doelgroep te pakken, en kan je beoogde doelgroep de voor hun relevante informatie vinden?
 • Is de navigatie door de website logisch ontwikkeld?
 • Passen de navigatie en de layout bij elkaar?
Dashboard

Rapportage en advies

Met alleen de resultaten van een usability onderzoek is nog weinig gewonnen. OrangeValley biedt daarom een uitgebreide rapportage aan waarin onderzoeksresultaten vertaald worden naar concrete, praktische vervolgstappen. Hiermee helpen we je online marketing verder te optimaliseren.

Voordelen van een usability rapportage:

 • Duidelijk inzicht in de uitkomst van het usability onderzoek.
 • Praktisch advies voor vervolgstappen die je direct op kan pakken.

Naast onze reguliere rapportage is het mogelijk om een uitgebreide variant op te leveren. In deze rapportage leggen wij alle inzichten vanuit het Usability Lab naast het onderzoek dat online heeft plaatsgevonden. Denk hierbij aan de koppeling van het usability onderzoek met heatmaps, online survey analyses en user recordings.

Voordelen:

 • Validatie van beide onderzoeksvormen.
 • Een diepgaande rapportage over het gebruik van je platform.
 • Duidelijke vervolgstappen ter optimalisatie van je platform op basis van kwalitatief en kwantitatief onderzoek.

Wat is er mogelijk met een usability onderzoek?

Usability onderzoek geeft inzicht in de duidelijkheid, vindbaarheid, aantrekkelijkheid en gebruiksvriendelijkheid van een website. Deze kwalitatieve inzichten van onze onderzoeken koppelen wij voor jou met de resultaten van andere web analyses, zoals heatmaps, uitkomsten van surveys, site recordings en interviews. Dit levert waardevolle hypotheses op, waarmee A/B-tests effectiever kunnen worden uitgevoerd. We zien dan ook een hogere slagingskans van tests die voortvloeien uit een U-lab traject. Daarnaast worden kansen en struikelblokken die er op jouw huidige website zijn, blootgelegd. Op die manier levert een usability onderzoek concrete adviezen op ter optimalisatie van je website, app of webshop-conversie, doordat we actief bezig zijn met het verbeteren van de customer experience.

Voorbeelden van onderzoeken in het biometrisch lab

Pre-campagne testing

Test voordat je live gaat met je nieuwe campagne wat de reactie is van de doelgroep. Wat doet de campagne met je merk of conversie?

Pre-website en app testing

Bekijk of de gebruikerservaring van je website of app optimaal is. Vooraf doorvoeren kost altijd minder tijd dan achteraf corrigeren.

Funnel Optimalisatie

Hoe navigeren bezoekers door je website en je funnel? Welke emoties hebben ze in welke fase zoals frustratie of teleurstelling en welke optimalisaties kun je doen om de experience te verbeteren en conversie te bevorderen?

Visualization

De voordelen van Usability onderzoek in ons Biometrisch Usability Lab

We hebben verschillend biometrisch materiaal tot onze beschikking in het usability lab. Hierdoor kunnen wij binnen één dag de grootste pijnpunten en kansen tot verbetering op de online platformen van onze klanten inzichtelijk maken.

 • We bieden een unieke locatie die voorzien is van alle middelen om kwalitatief onderzoek uit te voeren.
 • We testen jouw (re)designs met moderne toepassingen zoals Skin Response en Eye-tracking.
 • We bevestigen op basis van onderzoek of een nieuw concept of een campagne-idee aanspreekt bij jouw doelgroep.
 • We verifiëren het potentiële succes van nieuwe website designs om conversie te kwantificeren, alvorens we A/B-tests uitvoeren.
 • We brengen de belevingswereld van de gebruikers in kaart en bepalen welke emoties voor een gebruiker in meer of mindere mate een rol spelen bij het zien van een design, het gebruiken van een user interface en tijdens het uitvoeren van bepaalde taken.
 • We verkrijgen inzicht in de bewuste en onbewuste gedragingen en gedachtegang van jouw gebruikersgroep. We brengen kansen in kaart op basis van gedragsanalyse, paneldiscussies en interviews om jouw website te optimaliseren.
 • We bieden toegang tot een scala moderne web analytics tools en specialisten van OrangeValley
 • We valideren inzichten op grote schaal.
 • We verzorgen de organisatie volledig.

Aan de slag met ons biometrisch usability lab?