“Elke seconde dat een bezoeker moet wachten is een risicofactor voor de prestaties van uw website. Een snelle website door Website Performance Optimalisatie is dan ook van cruciaal belang voor uw online marketing”


Een snelle website levert een hogere gebruikerservaring op en verhoogt de kans op conversie. De performance verbeteren van uw website is niet alleen een technische, maar ook een organisatorische uitdaging. Wij helpen u om de organisatie bewust te maken van de kansen die web performance biedt voor het bereiken van uw online marketing doelstellingen en ondersteunen u om de website performance structureel te onderhouden en optimaliseren.

Wat is Website Performance Optimalisatie (WPO)?

Website Performance Optimization (WPO) is een kennisgebied gericht op het het verhogen van de snelheid waarmee webpagina’s worden gedownload en weergegeven in de browser van bezoekers. De laadtijd van een webpagina heeft direct invloed op de gebruikservaring en daarmee indirect op de conversie van uw website. Het hebben van kortere laadtijden resulteert onder andere in kwalitatieve bezoekerssessies, wat zich uit in bijvoorbeeld een lagere bounce ratio, meer bekeken pagina’s en een langere sessieduur.

Onze WPO aanpak

Om uw website performance structureel te optimaliseren hanteren wij een strategische aanpak en leveren wij verschillende diensten. Wij brengen onder andere de performance problemen van uw website in kaart met specialistische tools en verstrekken op basis van onze analyse een concreet advies om gezamenlijk van start te gaan met het doorvoeren van verbeteringen. Onze strategische aanpak vormt de basis voor een succesvol optimalisatietraject.

WPO (Website performance optimalisatie)

Met onze website performance analyse schetsen wij een beeld van de huidige website performance. De analyse biedt inzicht in welke technische issues de laadtijd beïnvloeden en op welke wijze de impact hiervan geminimaliseerd kan worden.

De website performance wordt bepaald door de belangrijke factor laadtijd. Onze specialisten helpen u bij het verbeteren van uw website performance en gebruiken eveneens tools om uw website performance te optimaliseren. Wij monitoren wanneer gewenst continu uw website zodat direct inzichtelijk is hoe laadtijden zich ontwikkelen en geoptimaliseerd kunnen worden. Bij wijzigingen aan uw website wilt u de snelheid waarborgen. Hiervoor bieden wij eveneens ondersteuning aan.

Onze WPO rapportages

De analyses en rapportages die wij verstrekken geven het resultaat weer van de Website Performance Optimization inspanningen. Het effect van website aanpassingen en aanvullingen wordt wanneer gewenst direct gesignaleerd. Uitgevoerde activiteiten worden geëvalueerd en wanneer nodig worden geplande activiteiten bijgestuurd of aangepast. Door doelstellingen als conversies en engagement te meten kan eveneens het rendement van WPO-inspanningen aantoonbaar gemaakt worden.

Aanvullend kunnen wij uw website continu middels RUM en synthetic testing monitoren. Het voordeel hiervan is dat wij direct voor u signaleren of nieuwe releases van, of aanpassingen aan uw website, resulteren in performance issues die een risico vormen voor uw business doelstellingen.

WPO case Zelf.nl autoverzekering

Website Performance Optimalisatie diensten van OrangeValley
Artikelen over Website Performance Optimalisatie: