Een snelle website levert een hogere gebruikerservaring op en verhoogt de kans op conversie. De performance verbeteren van je website is niet alleen een technische, maar ook een organisatorische uitdaging. Wij helpen je om de organisatie bewust te maken van de kansen die web performance biedt voor het bereiken van je online marketing doelstellingen en ondersteunen je om de website performance structureel te onderhouden en optimaliseren.

Wat is Website Performance Optimalisatie (WPO)?

Website Performance Optimization (WPO) is een kennisgebied gericht op het het verhogen van de snelheid waarmee webpagina’s worden gedownload en weergegeven in de browser van bezoekers. De laadtijd van een webpagina heeft direct invloed op de gebruikservaring en daarmee indirect op de conversie van je website. Het hebben van kortere laadtijden resulteert onder andere in kwalitatieve bezoekerssessies, wat zich uit in bijvoorbeeld een lagere bounce ratio, meer bekeken pagina’s en een langere sessieduur.

Onze WPO aanpak

Om je website performance structureel te optimaliseren hanteren wij een strategische aanpak en leveren wij verschillende diensten. Wij brengen onder andere de performance problemen van je website in kaart met specialistische tools en verstrekken op basis van onze analyse een concreet advies om gezamenlijk van start te gaan met het doorvoeren van verbeteringen. Onze strategische aanpak vormt de basis voor een succesvol optimalisatietraject.

WPO (Website performance optimalisatie)

Met onze website performance analyse schetsen wij een beeld van de huidige website performance. De analyse biedt inzicht in welke technische issues de laadtijd beïnvloeden en op welke wijze de impact hiervan geminimaliseerd kan worden.

De website performance wordt bepaald door de belangrijke factor laadtijd. Onze specialisten helpen je bij het verbeteren van de website performance en gebruiken eveneens tools om je website performance te optimaliseren. Wij monitoren wanneer gewenst continu je website zodat direct inzichtelijk is hoe laadtijden zich ontwikkelen en geoptimaliseerd kunnen worden. Bij wijzigingen aan je website wil je de snelheid waarborgen. Hiervoor bieden wij eveneens ondersteuning aan.

Onze WPO rapportages

De analyses en rapportages die wij verstrekken geven het resultaat weer van de Website Performance Optimization inspanningen. Het effect van website aanpassingen en aanvullingen wordt wanneer gewenst direct gesignaleerd. Uitgevoerde activiteiten worden geëvalueerd en wanneer nodig worden geplande activiteiten bijgestuurd of aangepast. Door doelstellingen als conversies en engagement te meten kan eveneens het rendement van WPO-inspanningen aantoonbaar gemaakt worden.

Aanvullend kunnen wij je website continu middels RUM en synthetic testing monitoren. Het voordeel hiervan is dat wij direct voor jou signaleren of nieuwe releases van, of aanpassingen aan je website, resulteren in performance issues die een risico vormen voor je business doelstellingen.

WPO case Zelf.nl autoverzekering

Website Performance Optimalisatie diensten

WPO Rendementsmeting

"Maandelijks inzicht in de voortgang en het effect van je Website Performance Optimalisatie inspanningen" Het resultaatgericht en volgens planning optimaliseren...

Meer informatie

Site performance scan

"Breng de belangrijkste knelpunten van jouw website performance in kaart om aan de slag te gaan met Web Performance Optimization"...

Meer informatie

Website Performance Analyse

"Analyseer jouw website performance en bepaal de optimale aanpak voor Web Performance Optimalisatie" Met de WPO Site Performance Analyse worden...

Meer informatie

WPO Advisering, begeleiding en Ondersteuning

"Maandelijkse ondersteuning en hulp bij implementatie voor het realiseren van een optimale website performance" Wij helpen je organisatie op het...

Meer informatie

WPO Tooling

"Meet continu het effect van jouw WPO inspanningen met de beste Website Performance Optimalisatie tools" Het meten van het effect...

Meer informatie

Case: Zelf.nl realiseert meer conversies door versnellen paginalaadtijd

“Een verbetering van 0,9 seconde (29%) in laadtijd resulteert in 48% stijging van de conversieratio” Zelf Verzekeringen, het online merk...

Meer informatie

Site Performance Workshop

“In korte tijd praktische inzichten in Web Performance Optimization activiteiten gericht op je website.” Onze workshop Site Performance is gericht...

Meer informatie