“Een snelle website is essentieel, meer dan 3 seconden response maakt het verschil tussen een trouwe klant en een verloren klant.”

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat de snelheid van een website een positieve invloed heeft op de gebruikerservaring en daarmee direct op de conversie van uw website, wat uiteindelijk resulteert in meer omzet.

Secundair vormt de laadtijd één van de factoren die invloed heeft op de organische positie van uw website in Google en op de kwaliteitsscore van uw campagnes in Google AdWords, met als resultaat een dalende CPC en een verhoging van het rendement.

Een snelle laadtijd van uw (mobiele)website is belangrijk, maar weet u hoe bezoekers de laadtijd van uw website ervaren? Na hoeveel seconden neemt bijvoorbeeld de bounce rate toe en wordt de kans op conversie kleiner? En welke factoren vertragen de laadtijd van uw website?

De aanpak van OrangeValley geeft u antwoord op deze vragen en brengt performance issues van uw website in kaart. We verstrekken adviezen waarmee we gezamenlijk snel van start kunnen om de (ervaren)laadtijd van uw website te verbeteren.

Web Performance Optimalisatie case

WPO case Zelf.nl autoverzekering

Web Performance Optimalisatie omvat:

Site Performance Analyse

We meten en analyseren de snelheid van uw website en stellen mogelijkheden tot verbetering vast. Samen met u stellen we een effort/gain matrix op. Quick wins bieden op korte termijn al resultaat.

Site Performance Optimalisatie

We begeleiden en adviseren bij het doorvoeren van de verbeterpunten en controleren of de verbeterpunten op de juiste wijze zijn doorgevoerd. Rapportages maken inzichtelijk wat het resultaat is van de optimalisaties.

Site Performance Monitoring

Door uw website continu te monitoren is direct inzichtelijk hoe laadtijden zich ontwikkelen en kan bijgestuurd worden indien problemen optreden. Bij wijzigingen aan de website wilt u waarborgen dat uw website de snelheid behoudt. Door het continu monitoren van laadtijden van uw website bent u altijd verzekerd van een snelle website.

Site Performance Workshops

Met workshops traint OrangeValley web developers en online marketeers (met technische affiniteit) in de basisbeginselen van Web Performance Optimization. Laat uw web developers meer kennis opdoen door het volgen van workshops over de implementatie van verschillende performance optimalisaties. Een pragmatische aanpak staat hierbij voorop zodat het verbeteren van laadtijden van uw website direct van start kan gaan.

Website Performance Optimalisatie aanpak

Een snelle website draagt bij aan een optimale gebruikerservaring, een hoger conversiepercentage, vertrouwen van uw merk en terugkerende bezoekers.

Onze aanpak voor een snellere website bestaat uit de volgende fasen:

Web performance optimalisatie

1. Strategie

De eerste fase om de laadtijd van uw website te verbeteren legt de focus op de huidige situatie van uw website. De strategische aanpak is de basis voor een succesvol optimalisatietraject. In de strategiefase worden de volgende onderdelen behandeld:

 • Configuratie (techniek en organisatie)
 • WPO activiteiten & tooling
 • Randvoorwaarden

Voordat we van start gaan is het belangrijk om te weten hoe uw website wordt ontwikkeld en wie daar binnen en buiten uw organisatie bij betrokken zijn:

 • U heeft bijvoorbeeld in het verleden al optimalisaties aan uw website doorgevoerd
 • U maakt al gebruik van tooling om de laadtijd van uw website te monitoren
 • U hecht belang aan het uitvoeren van tests voordat optimalisaties binnen uw website worden doorgevoerd
 • U beschikt over eigen developers of een extern team van developers die aan uw website werken

Met dit inzicht kunnen we gezamenlijk een succesvolle strategie bepalen, en concrete invulling geven aan de volgende stappen in onze aanpak.

2. Analyse

In overleg bepalen we welke pagina’s of eigenlijk welke page types (templates) geanalyseerd worden. Metingen voeren we uit via Synthetic Testing en Real User Measurement/Monitoring (RUM). Door een JavaScript tracker aan uw website toe te voegen, geeft RUM realtime feedback hoe bezoekers van uw website de laadtijd ervaren en waar mogelijk van performance issues sprake is.

Real user measurement dashboard
Voorbeeld dashboard real user measurement

Synthetic Testing helpt bij het analyseren van issues die via Real User Measurement zijn vastgesteld. Synthetic Testing betreft een gecontroleerde meting waarbij factoren vast staan, denk hierbij aan een vaste bandbreedte, krachtige computers, diverse combinaties van browsers en locaties.

Synthetic testing dashboard
Voorbeeld dashboard synthetic testing

De analyse maakt inzichtelijk waar kansen voor verbeteringen liggen. Deze inzichten worden in een effort/gain matrix verwerkt. We schatten in hoeverre verbeteringen bijdragen (gain) aan de performance van uw webite. Samen met uw web developers bespreken we deze inzichten om een goed beeld te krijgen hoeveel inspanning (effort) deze verbeteringen vragen.

In de analysefase krijgt u inzicht in:

 • Site-analyse: waar liggen kansen voor de huidige website?
 • Effort/Gain matrix: welke verbeterpunten moeten als eerst opgepakt worden?

3. Realisatie

De voorgestelde verbeteringen uit de analysefase zijn bepaald, nu is het tijd om alle verbeterpunten volgens een vooraf gemaakte planning door te voeren en te controleren. We adviseren en begeleiden back-end en front-end developers bij het doorvoeren en implementeren van verbeteringen.

De verbeteringen worden gestructureerd doorgevoerd om de ervaren en volledige laadtijd te optimaliseren. Wij zullen allereerst begeleiden en adviseren voorafgaand aan implementatie, en controles uitvoeren na implementatie.

Ook in deze fase gebruiken we zowel RUM als Synthetic Testing om het resultaat van doorgevoerde verbeteringen te controleren.

In de realisatiefase krijgt u in zicht in:

 • Advies & Planning
 • Implementatie
 • Controle

4. Rendementsmeting

Nadat de verbeterpunten zijn gerealiseerd, zullen in deze fase uitgevoerde metingen van Real User Monitoring en Synthetic Testing worden gerapporteerd.

Aan de hand van analyses en WPO KPI’s (zoals reactietijd van de server, en de start van het renderproces) rapporteren we verbetering in laadtijden en bepalen we

 • of een website snel is (perceived performance)
 • waar er mogelijk nog problemen schuilen (back-/front-end)
 • en waar actie op ondernomen dient te worden

Uit deze analyses en rapportages blijkt het resultaat van de WPO inspanning. We evalueren de aanpassingen en aanvullingen en bepalen of bijstelling van de geplande activiteiten nodig is.

Aanvullend kunnen we uw website continu middels RUM monitoren. Voordelen hiervan zijn dat we direct voor u signaleren of nieuwe releases van, of aanpassingen aan uw website in performance issues resulteren, en daarmee uw business doelstellingen in gevaar brengen. Door het meten van business metrics als conversies en engagement kunnen we het rendement van WPO-inspanningen voor u aantoonbaar maken.

Werkt goed samen met

Meer relevante bezoekers met Zoekmachine Optimalisatie (SEO).
Meer succesvolle bezoekers door Conversie Optimalisatie.