carreer-guide-Orangevalley

SEO Maturity Model

Na een initiële beoordeling van de huidige situatie in samenwerking met de opdrachtgever, werken we in verschillende iteraties aan het verbeteren van het online rendement.

Waarom het SEO Maturity Model gebruiken?

 • Aanwezigheid
 • Resultaat gericht
 • Optimale dialoog
 • Lifetime value
OrangeValley-CX

Wat is het SEO Maturity Model?

Het SEO Maturity Model is een raamwerk dat organisaties helpt om hun niveau van volwassenheid op het gebied van zoekmachineoptimalisatie (SEO) te beoordelen en te verbeteren. Het model bestaat uit verschillende niveaus van volwassenheid en biedt richtlijnen om te evolueren naar een hoger volwassenheidsniveau. Het model beoordeelt verschillende aspecten van SEO, waaronder technische optimalisatie, linkbuilding, contentstrategie en prestatieanalyse. Door het SEO Maturity Model te gebruiken, kunnen bedrijven hun huidige status begrijpen, knelpunten identificeren en een roadmap ontwikkelingen om hun SEO-inspanningen te versterken en hun online zichtbaarheid te vergroten.

Calender

SEO Maturity Level 1: Aanwezigheid

Websites op dit niveau zijn goed vindbaar op enkele zoektermen, meestal met weinig concurrentie. De website voldoet aan de basisrichtlijnen van zoekmachines op het gebied van content, tekst en architectuur. Er is echter nog geen specifieke aandacht besteed aan autoriteit en links. Belangrijkste aandachtsgebieden:

 • Architectuur gericht op zoekmachinevriendelijkheid.
 • Contentstructurering op basis van zoekgedragsanalyses.
 • Site-indeling op basis van relevante zoektermen.

 

Data set

SEO Maturity Level 2: Resultaatgericht 

Websites op dit niveau zijn ook goed vindbaar op enkele concurrerende zoektermen en hebben een hoge ranking op zoektermen met weinig concurrentie. De websitearchitectuur maakt het mogelijk om veel pagina's te indexeren en de content is geoptimaliseerd voor belangrijke zoektermen. Belangrijkste aandachtsgebieden:

 • Architectuur gericht op de structuur van de website, inclusief interne linkstructuur.
 • Content optimalisatie om zoekmachines de content beter te laten begrijpen.

 

all the data

SEO Maturity Level 3: Optimale dialoog 

Op dit niveau is er een gedetailleerd inzicht in de positie die de website inneemt voor competitieve zoektermen in de organische zoekresultaten, evenals de vereiste maatregelen om een toppositie te bereiken. Naast tekstuele content zijn andere vormen van content, zoals afbeeldingen en video, goed vindbaar. De website is vindbaar voor een groot aantal zoektermen en kan deze posities langdurig in de zoekresultaten handhaven. Er worden gerichte acties ondernomen om de autoriteit van de website te versterken in zoekmachines. Belangrijke aandachtsgebieden op dit niveau zijn onder andere:

 • Het creëren van content, inclusief andere vormen dan tekst, gericht op competitieve zoektermen op basis van een contentmarketingplanning.
 • Architectuuraspecten die zich richten op het sturen en controleren van zoekmachinerobots, met de nadruk op de belangrijkste pagina's en onderdelen binnen de website.
 • Het verrijken van de zoekresultaten met rich snippets, zoals beoordelingen, prijsinformatie, enzovoort.
 • Het verkrijgen van inzicht in de resultaten van SEO-inspanningen met behulp van webanalysetools.

 

Contentmarketing

SEO Maturity Level 4: Lifetime value 

Op het hoogste level leidt elke competitieve zoekterm naar de juiste pagina op de website. Nieuwe relevante zoektermen worden opgespoord en geoptimaliseerd om een hoge ranking te behalen. Er wordt gebruikgemaakt van de nieuwste ontwikkelingen bij zoekmachines om een opvallende presentatie in de zoekresultaten te realiseren, bijvoorbeeld met afbeeldingen en video. De website heeft autoriteit opgebouwd in zoekmachines en er worden continu acties ondernomen om deze autoriteit te behouden en verder te vergroten. Belangrijkste aandachtsgebieden:

 • Architectuur gericht op het snel en schaalbaar doorvoeren van aanpassingen in lijn met de laatste ontwikkelingen.
 • Contentproductie die snel kan inspelen op zoekgerelateerde trends.
 • Autoriteitaspecten gericht op het behouden en verbeteren van populariteit, inclusief een PR-strategie.
 • Inzicht in de SEO-resultaten door middel van omzetmetingen op basis van de combinatie van pagina's en zoektermen.

 

 

team

Inschaling van de huidige situatie 

Bij het begin van het traject om het online rendement te verbeteren, voert OrangeValley een nulmeting uit om de huidige situatie in kaart te brengen. Op basis van deze nulmeting wordt een roadmap opgesteld met verschillende verbeterpunten en een planning. De SEO-aandachtsgebieden en activiteiten omvatten:

 • Toegankelijkheid
 • Architectuur (basis)
 • Content (basis)
 • Paginatitel (title)
 • Indexatie
 • Relevantie
 • Architectuur (sitestructuur)
 • Contentoptimalisatie
 • Interne linkstructuur
 • Laadtijd
 • Autoriteit
 • Contentverrijking
 • Autoriteitverhoging
 • Video-optimalisatie
 • Linkbuilding
 • Conversie
 • Autoriteitoptimalisatie
 • Conversie-optimalisatie
 • Optimalisatie van competitieve zoektermen
 • SEO Conversie-optimalisatie
 • Data-team

Dit Maturity Model biedt een gestructureerde aanpak om het online rendement stapsgewijs te verbeteren, rekening houdend met verschillende aspecten van zoekmachineoptimalisatie.

 

 

Vraag over het maturity model?

Neem contact op!