8 antwoorden op veelgestelde vragen rondom YouTube for Performance

 

YouTube is een videokanaal en na Google ’s werelds grootste zoekmachine (beiden onderdeel van Google). Momenteel telt het platform wereldwijd meer dan een miljard gebruikers. Dit staat bijna gelijk aan een derde van alle internetgebruikers. YouTube is navigeerbaar in 76 talen (95% van de internetgebruikers) en gelokaliseerd in 88 landen.

Kortom het bereik van YouTube is enorm. Om deze reden wordt YouTube dan ook door veel adverteerders gebruikt om bereik en naamsbekendheid op te bouwen.

YouTube wordt voornamelijk ingezet voor upper-funnel strategieën (Touch fase in de Customer Journey). Tevens zien we dat het platform als alternatief wordt gebruikt voor traditionele media als televisie. Met de introductie van YouTube for Perfomance kan YouTube ook worden gebruikt om uw doelgroep in de mid- en lower funnel (Tell en Sell fase) te bereiken. Dit is een belangrijke reden voor een adverteerder om naast Google ook binnen YouTube prominent aanwezig te zijn. In dit artikel leest u wat YouTube for performance inhoudt en hoe het platform effectief kan worden ingezet.

1. Welke advertentiemogelijkheden zijn er binnen YouTube?

Binnen YouTube hebben adverteerders keuze uit verschillende formaten die ze kunnen inzetten voor hun videoadvertenties. Deze formaten kunnen onderverdeeld worden in TrueView advertenties, Bumper advertenties en advertenties op basis van reserveringen. Onderstaand is een afbeelding te zien van de verschillende formaten. Bumper advertenties en een Masthead advertentie worden voornamelijk ingezet om een breder publiek te bereiken. Waar TrueView for action, als onderdeel van de performance strategie in YouTube, juist kan worden ingezet voor het bereiken van één specifieke doelgroep.

Youtube Formats Overview

2. Wat is TrueView?

TrueView advertenties zijn in verschillende formaten beschikbaar. Consumenten krijgen deze advertenties voor, tijdens of na een video te zien op YouTube of bij video partners in het Display Netwerk. Bij een TrueView advertentie hebben consumenten de mogelijkheid om de video-advertentie na vijf seconden over te slaan. Een adverteerder betaald pas als een van de volgende twee situaties zich voordoet:

  • Iemand heeft 30 seconden van de video bekeken of de gehele video wanneer deze korter is dan 30 seconden.

  • Iemand heeft interactie met de video gehad. Dit kan voorkomen wanneer er op een video is geklikt, geliket etc.

3. Wat zijn de voordelen van TrueView?

Het grootste voordeel van TrueView advertenties is dat adverteerders alleen betalen wanneer consumenten de video-advertenties hebben bekeken of interactie hebben gehad met elementen van de video. Daarnaast betalen adverteerders niet voor toevallige of onzekere vertoningen. Met de targeting opties binnen TrueView kan kwalitatief verkeer worden bereikt.

4. Wat is YouTube for Performance ?

YouTube biedt sinds kort een nieuwe, op performance gerichte, feature aan. Het platform wordt over het algemeen gezien als een effectief platform voor het creëren van meer naamsbekendheid of zichtbaarheid. Hier is verandering in gekomen met de komst van YouTube for Performance. YouTube kan nu ook worden ingezet voor het generen van leads en conversies.
Onder YouTube for performance vallen meerdere video-advertentie formats zoals TrueView for Action en TrueView for Shopping. In deze blog wordt TrueView for Action verder toegelicht. Momenteel is dit format alleen beschikbaar binnen AdWords (of Google Ads). De verwachting is dat dit later dit jaar ook wordt uitgerold binnen het Google Marketing Platform.

5. Wat is er anders bij TrueView for action ten opzichte van TrueView?

Waar de oorspronkelijke TrueView advertenties worden ingezet voor branding doeleinden is TrueView for action gericht op het generen van leads of conversies. Enkele doelen waarop gestuurd kan worden zijn: website bezoeken, leads genereren of online aankopen. Zoals ook aangekondigd tijdens het jaarlijkse ‘Google Marketing Live’ event zal het later dit jaar mogelijk zijn om binnen de omgeving van YouTube ook leads te genereren.

Het verschil tussen TrueView for action en de ‘normale’ TrueView advertenties is voornamelijk visueel:  TrueView for action advertenties hebben namelijk een CTA button en een koptekst. De CTA button is prominent aanwezig en zet consumenten aan om ‘actie’ te ondernemen.

6. Waar moet ik op letten bij het opzetten van TrueView for action advertenties?

Belangrijk bij TrueView for action advertenties is dat de CTA button niet langer is dan tien karakters. Zorg daarom voor een duidelijke CTA button zoals ‘Download’,  ‘Koop nu’ of ‘Meer informatie’. De CTA button blijft te zien, ook nadat iemand de video-advertentie heeft geskipt. De koptekst mag daarnaast niet langer zijn dan 15 karakters.

CTA button YouTube

Een ander verschil bij TrueView for action is dat er een biedstrategie op basis van CPA kan worden gekozen.

Het doel CPA kan worden bepaald met de volgende punten:

  1. Bepaal de micro en macro conversie doelen.
  2. Target CPA die 2-3 keer groter is dan de CPA van non-branded search campagnes.
  3. Dagbudget minimaal 20 keer de CPA.
  4. Focus op minimaal 50 conversies per week.

Verder is het altijd belangrijk om te denken vanuit het ‘mobile first’ principe. Meer dan de helft van alle YouTube-weergaven is afkomstig van mobiele apparaten.

7. Hoe bereik ik mijn doelgroep met TrueView for Action?

Bij YouTube for Action kunnen adverteerders inspelen op de zoekintentie van consumenten. 85% van de mensen die via Google zoekt maakt gebruik van YouTube. Met deze kennis heeft Google een manier bedacht om synergie te creëren tussen deze twee platformen, namelijk Custom Intent Audience (aangepaste intentie doelgroep). Bij Custom Intent Audience kan er een doelgroep worden gemaakt op basis van zoekgedrag van de afgelopen zeven dagen. Op deze manier kunnen adverteerders consumenten een advertentie laten zien op basis van de consument zijn zoekintentie.

Undecided consumers in Search Campaigns

Stel dat een fictief bedrijf hardloopschoenen verkoopt en consumenten zoeken binnen Google op hardloopschoenen. Het bedrijf behaald een CTR heeft van 5%. Kortom 95% van de consumenten die naar hardloopschoenen zoeken worden niet bereikt. Google heeft een oplossing bedacht om deze mensen te bereiken. Met de inzet van YouTube for action in combinatie met Custom Intent Audience kan deze groep worden bereikt.

8. Kan ik Custom Intent Audience alleen inzetten voor YouTube?

Een Custom Intent audience kan voor zowel een Display als een YouTube campagne worden ingezet. Binnen YouTube is Custom Intent Audience een audience lijst op basis van specifieke zoekwoorden van de laatste zeven dagen op Google Search. Binnen Display is een Custom Intent audience een audience lijst die is gebaseerd op in-market keywords en URL’s. Binnen YouTube kan er dus een groep worden aangemaakt op basis van de daadwerkelijke zoekwoorden en bij Display niet.

Voor Display is het vanuit Google een best practise om 5 keywords en 5 URL’s te gebruiken.

Kortom Youtube kan naast het creëren van meer naamsbekendheid en zichtbaarheid nu ook zorgen voor meer leads en conversies. Trueview for Action gecombineerd met Custom Intent Audience biedt adverteerders nieuwe mogelijkheden om op basis van zoekintentie een audience te bereiken die al verder is in het aankoopproces.

Meer informatie
Wij houden u de aankomende tijd op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen omtrent TrueView for Action en Youtube for Performance. Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel of wilt u graag eens met een Paid Advertising specialist om de tafel om te kijken naar de mogelijkheden voor Youtube for Performance? Neem dan contact met ons op, mail naar info@orangevalley.nl of bel 030 – 8 200 200.