Online branding, social, search en conversie. De krachten gebundeld.

 

Afgelopen twee dagen spraken onze consultants Eduard Blacquière en Myra van Bladel op MARCOM 2014, een van de grootste marketing communicatie congressen in Nederland.

OrangeValley is gevraagd om te spreken over haar ervaring om de kracht van verschillende online marketing instrumenten in de customer journey te bundelen.

Trends

Aan de hand van een aantal trends is een integrale aanpak geschetst:

  1. de verschuiving van outbound naar inboud marketing activiteiten,
  2. het cross channel consumeren van online media en de toename van het gebruik van mobile devices,
  3. alsmede de verschuiving van het aankoopgedrag van head tail naar long tail,
  4. en met social media als toegetreden extra online marketing kanaal,
  5. is het waarborgen en inzichtelijk krijgen van data key.

Tweedeling

Deze ontwikkelingen lijken echter een tweedeling te creëren binnen de online marketing activiteiten, namelijk de scheiding tussen branding gerichte en sales gerichte activiteiten. Zowel in de organisatie als in budgettoewijzing zien we vaak dat deze tweedeling wordt gemaakt.

Klant centraal

Onze visie is echter dat juist het gedrag en de behoefte van de (potentiële) klant centraal moet komen te staan. Dus redeneer niet vanuit de verschillende online marketing kanalen, de doelstellingen of verschillende devices, maar ga in de online marketing mix uit van de klantbehoefte.

Vanuit onze visie werken we met een aanpak die juist de krachten bundelt van het spanningsveld tussen branding en sales, waarbij ingespeeld wordt op de trends en veranderingen in het koopgedrag van jouw potentiële doelgroep.