3 tips voor het ontwikkelen van actiegerichte dashboards

 

Een goed dashboard is onmisbaar in de sturing van het online kanaal. Toch blijkt het in de praktijk lastig om een echt goed dashboard te maken. Veelal blijft het bij enkele maanden rapporteren en komt daarna de klad in het beoordelen van de resultaten en het nemen van acties naar aanleiding van de gerapporteerde gebeurtenissen. Daarom hieronder 3 tips om ‘betekenisvolle’ dashboards te ontwikkelen.

Rapporteer niet te veel
Dasboards die bestaan uit tientallen rapportage onderdelen of meerdere pagina’s moet je proberen te vermijden. Je ziet dan door de bomen het bos niet meer en hebt geen idee aan welke knoppen je moet draaien om de online performance te verbeteren. Rapporteer niet meer dan maximaal 10 metrics die het meest kritisch zijn voor je bedrijfsresultaat (Key Performance Indicatoren). En zorg er ook voor dat het dashboard op 1 A4 past. Hiermee hou je het overzicht.Afstemmen op de doelgroep
Stem je dashboard af op de ontvanger. Welke informatie wil hij/zij zien? Waarvoor is deze persoon verantwoordelijk? En welke data is nodig om te kunnen sturen? Je rapporteert naar het management over andere zaken dan het dashboard wat nodig is voor de communicatieafdeling. De mensen binnen de organisatie die verantwoordelijk zijn voor de usability van de website kijken ook weer naar andere metrics. Inventariseer dus de behoeften van de diverse doelgroepen binnen je organisatie en stem daarop je dashboard af.

Context is king
Laat de data in het dashboard altijd zien in een bepaalde context. Een getal op zichzelf, 10.000 bezoeken deze maand, zegt niks. Is dit veel of weinig? Plaats data daarom in context. Het liefst op basis van gedefinieerde targets. Hoeveel bezoekers moest je bereiken deze maand om je omzetdoelstellingen te kunnen halen? Een vergelijking ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar kan natuurlijk ook. Let wel op dat campagnes, nieuws etc. deze vergelijkingen kunnen vertekenen. Hetzelfde geldt voor een vergelijking met de vorige maand. Seizoenspatronen spelen hierbij vaak een nadrukkelijke rol. Of denk aan het simpele feit dat februari minder dagen heeft dan januari. Een vergelijking kan om die reden al scheef lopen.

Het ontwikkelen van een goed en bovenal actiegericht dashboard is belangrijk, vergt tijd en zal altijd diverse iteraties bevatten waarbij je op zoek gaat naar de meest betekenisvolle rapportage voor je organisatie.