Hoe versnel je de digitale transformatie van jouw organisatie?

 

Het is opvallend om te zien dat kanaalkeuzes, campagnes en contentstrategieën nog regelmatig op basis van ‘onderbuikgevoel’ worden gemaakt. Tegelijkertijd zien we dat er steeds meer data beschikbaar is. De mogelijkheden om deze data te structureren, koppelen en in te zetten voor marketing doeleinden zijn enorm. Dit vraagt echter wel om een andere manier van werken.

Is jouw organisatie toe aan een versnelde digitale transformatie? Marketing Automation is één van de middelen om dit te realiseren en over te gaan op een data gedreven aanpak. In dit artikel wordt dit aan de hand van vijf voorbeelden toegelicht.

1. Doelstellingen gericht op kwantiteit versus kwaliteit
Door op een geautomatiseerde wijze aan de slag te gaan word je geforceerd om na te denken over de gewenste kwaliteit van traffic en leads. De marketingafdeling kan wel aansturen op ‘toename van websiteverkeer’ of ‘zoveel mogelijk leads’, maar dit leidt niet direct tot meer sales als de kwaliteit niet goed is. Daarom is het van belang om bij automatisering voorafgaand helder te hebben wat een kwalitatieve website bezoeker of lead is. Een herformulering of aanpassing van meetbare KPI’s is hierdoor vaak een must.

2. Marketing en sales opereren los van elkaar versus synergie tussen sales en marketing
In de meeste organisaties opereren marketing en sales nog steeds onafhankelijk van elkaar. Er is meestal weinig of beperkte afstemming over de werkzaamheden. Door marketing en sales te ‘alignen’ kan de funnel beter op elkaar afgestemd worden. Dit is een gezamenlijk proces en vergt een andere manier van werken. De praktijk leert dat wanneer marketing en sales intensief samenwerken dit resulteert in onder andere een stijging van het aantal deals en een hogere klantwaardering.


3. Buyer persona versus data-driven buyer personaAlles valt en staat bij de juiste buyer persona. Een buyer persona is een gedetailleerd profiel van een voorbeeld koper op basis van o.a. gedrag en doelen. Een buyer persona geeft antwoord op de vragen: Wie wil ik bereiken? Welke vraagstukken heeft mijn doelgroep en wat zijn de uitdagingen waar ze mee te maken hebben? Alle marketingactiviteiten dienen aan te sluiten op de behoeften van deze persona. 

Data-driven persona’s zijn een verdieping op de buyer persona en geven je een nog vollediger beeld van je ideale klant. Niet enkel gebaseerd op aannames of klant interviews, maar ook onderbouwd vanuit data analyse die inzicht geven in hoe een buyer persona zich online oriënteert.

4. Audience targeting versus 1-op-1 communicatie
Audience targeting was eens de heilige graal voor marketeers, vandaag de dag heeft de klant echter behoefte aan een gepersonaliseerde benadering. Dankzij data-gedreven inzichten over de doelgroep kunnen unieke journey’s worden gecreëerd, afgestemd op het individu. Marketing Automation software koppelt namelijk de verschillende interacties van een klant aan elkaar en stelt je aan de hand van workflows in staat om deze op unieke wijze op te volgen.
5. Kanaal keuzes op basis van aannames versus data gedreven kanaalkeuzesWelk kanaal is het meest effectief? Wat zijn de kosten per lead? Dit zijn vragen waar je als marketeer dagelijks mee te maken krijgt. Om tot deze inzichten te komen is het belangrijk dat er een ‘closed loop’ is tussen marketing en sales. Met andere woorden, de gehele salesfunnel moet inzichtelijk zijn. Zo krijg je diepgaand inzicht in de prestaties van de verschillende kanalen. Wordt er een kanaalkeuze gemaakt met een juiste onderbouwing en kan marketingbudget effectiever worden ingezet, met uiteindelijk een hoger rendement.

Marketing automation als katalysator voor digitale transformatieDe inzet van beschikbare data wordt steeds belangrijk voor organisaties. Op deze manier kunnen data-gedreven keuzes worden gemaakt in plaats van keuzes op basis van onderbuikgevoel. Deze digitale transformatie vraagt om een andere manier van werken. Marketing Automation kan als katalysator worden gebruikt om dit proces te versnellen.

Feit is wel dat de implementatie van Marketing Automation een organisatiebrede verandering van denken vraagt, welke start bij sales en marketing. Wanneer een organisatie hier in slaagt kan Marketing Automation op een effectieve manier worden ingezet. Dit draagt uiteindelijk bij aan een soepelere samenwerking tussen sales en marketing en een hoger rendement op de sales en marketing activiteiten. 

Is jouw organisatie toe aan een hogere versnelling van de digitale transformatie? Start met Marketing Automation. We ondersteunen je graag met de implementatie of optimalisatie van Marketing Automation. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.