Content Marketing

3 voordelen van Data Driven Persona’s in een digitale strategie

 

Je maakt vast al gebruik van Buyer Persona’s in je digitale marketing strategie. Toch is er maar een klein aantal organisaties dat persona’s uitwerkt op basis van de beschikbare datasets. Ondanks dat dit een grote impact kan hebben op jouw digitale strategie. In dit artikel lees je wat drie voordelen zijn voor het gebruik van Data Driven Persona’s en wat dit betekent voor jouw digitale strategie.

Een Data Driven Persona is een afspiegeling van (een deel van) jouw doelgroep opgebouwd uit de beschikbare datasets van klanten van jouw organisatie. Deze persona’s vormen de basis voor een 360 graden klantbeeld en maken de strategische beslissingen binnen jouw digitale strategie vele malen effectiever.

Datagedreven persona's

Er zijn samengevat drie voordelen voor het gebruik van Data Driven Persona’s in je digitale strategie:

1. Een-op-een communiceren

Een goed uitgewerkte Data Driven Persona is goud waard. Deze helpt je namelijk om je boodschap over de gehele Customer Journey naadloos af te stemmen op je doelgroep(en). Gepersonaliseerde boodschappen, op het juist moment binnen de Customer Journey, leiden vervolgens tot een verbetering van de customer experience.

2. Meer grip op je klantkanalen

Wanneer je de persona’s die je gebruikt, verrijkt met data omtrent het (online) mediagedrag van je doelgroep, draagt dit bij aan een efficiëntere inzet van je klantkanalen. Niet alleen weet je zo welke touch points binnen de Customer Journey leiden tot conversies (zie illustratie), maar ook welk touchpoint belangrijk is in welke fase van de Customer Journey.

Datagedreven persona's fases

Hoe meer inzicht je hebt in het mediagedrag van jouw persona, hoe meer grip je vervolgens hebt op je mediabudgetten en des te meer sturing je kunt geven aan je digitale strategie.

3. Resultaatgericht ontwikkelingsproces

Doorlopende dataverzameling, data-integratie en data-analyse leidt tot een voortdurend resultaatgericht ontwikkelingsproces van je digitale strategie.

Stel, jouw persona is geïnteresseerd in productgroep X. Uit je data is te herleiden dat jouw persona gemiddeld drie websitebezoeken nodig heeft om over te gaan tot een aankoop. Binnen de Customer Journey van deze persona is gebleken dat het eerste oriëntatiepunt Google Shopping is geweest en dat deze persona veelal terugkeert aan de hand van Facebook advertising. Deze doelgroep koopt daarna gemiddeld iedere twee maanden een product, ter waarde van een x-bedrag. Met deze kennis kan de digitale strategie als volgt worden aangepast:

  1. Bied productgroep X via Google Shopping aan;
  2. Start een dynamische remarketing campagne binnen Facebook met producten binnen productgroep X die afdoende marge hebben;
  3. Koppel een ‘gratis verzend’ module aan deze persona, vanaf een x-bedrag;
  4. Start een geautomatiseerde e-mail campagne ter stimulatie van vervolgaankopen.

Kortom, Data Driven Persona’s kunnen, juist ingezet, voor een grote optimalisatieslag binnen je digitale marketing strategie zorgen. Tegelijkertijd dragen ze bij aan een resultaatgericht ontwikkelingsproces, waarbij je klant centraal staat.

Next: Hoe Data Driven Persona’s bijdragen aan een hogere omzet

Vandaag de dag worden er binnen de meeste organisaties nog steeds veel strategische beslissingen genomen op basis van gevoel, aannames of de overtuigingen van een kleine groep stakeholders. Zo ook bij een bekende leisure klant van OrangeValley. Data Driven Persona’s hebben hier verandering in gebracht en in korte termijn bijgedragen aan een hogere omzet en een toename van de gemiddelde orderwaarde per klant. Je kan de case binnenkort teruglezen op onze blog.