Data Analytics

Update Cookiewet 2015: ‘Het gebruik van analytische cookies’

 

De eerste kamer heeft ingestemd met de aangepaste cookiewet. Hiermee is het beleid met betrekking tot analytische cookies versoepeld. Wat houdt deze wijziging nu concreet in en wat betekent dit voor u?

Hoe is de wijziging tot stand gekomen?

Tot op heden waren websites verplicht voor analytische cookies actief toestemming te vragen aan de internet gebruiker. Analytische cookies worden veelal gebruikt om bezoekersaantallen bij te houden en hebben nauwelijks invloed op de privacy. Ze zorgen echter wel voor ongevraagde pop-ups waarin om toestemming wordt gevraagd. De minister van economische zaken Henk Kamp heeft daarom voorgesteld het verplicht vragen van toestemming voor analytische cookies af te schaffen.

Wat is er veranderd?

Nu de eerste kamer heeft ingestemd met de wijziging van de cookiewet komt er meer ruimte voor het zonder toestemming gebruiken van analytische cookies. Dit geldt alleen voor het gebruik van cookies die geen of geringe gevolgen hebben voor de persoonlijke levenssfeer van de gebruiker en die uitsluitend gebruikt worden om inzicht over de kwaliteit en effectiviteit van een website te verkrijgen.

Wat betekent dit voor u?

Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) heeft een handleiding opgesteld met een stappenplan om je site klaar te maken voor het zonder toestemming vragen van analytische cookies bij gebruik van Google Analytics. Indien je Google Analytics gebruikt kun je de instellingen aanpassen, zodat de gebruikte cookies volgens het CPB onder de aangepaste cookiewet vallen. Concreet zijn er vier stappen waaraan voldaan moet worden om ook na de wetswijziging te voldoen aan de cookiewet. In het kort zien de stappen er als volgt uit. (klik hier voor het volledige stappenplan).

Stap 1: Sluit een bewerkersovereenkomst met Google
Op grond van artikel 14 van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) dient u als verantwoordelijke een bewerkersovereenkomst te sluiten met Google. In deze overeenkomst, die eenvoudig via de account instellingen van Google Analytics toegankelijk is, wordt vastgelegd dat Google alleen als bewerker optreedt bij de verwerking van de persoonsgegevens van uw websitebezoekers.

Stap 2: Anonimiseer het IP-adres
Door een regel toe te voegen in het Java-script, voorkom je dat IP-adressen volledig worden opgeslagen. Middels het ‘anonimiseren’ worden de laatste 3 cijfers van het IP-adres niet opgeslagen.

Stap 3: Deel niet al uw gegevens met Google
Bij het gebruik van Google Analytics deel je standaard al je gegevens met Google. Google gebruikt hierdoor deze gegevens voor eigen doeleinden. Door de accountinstellingen van je Google Analytics account aan te passen, kun je dit voorkomen.

Stap 4: Laat aan uw gebruiker weten dat u Analytics gebruikt
Informeer je bezoeker waarvoor je Google Analytics gebruikt. Zo is direct duidelijk wat er gebeurd met persoonsgegevens van bezoekers op je website.

Bekijk ook het volledige stappenplan in het artikel “Stappenplan (CBP) Instellen Privacy Instellingen Google Analytics”.

Wat als u een andere webanalytics tool gebruikt?

In principe gelden deze regels ook voor alle andere webanalytics tools zoals Sitecatalyst en ComScore. De kanttekening is dat u daar flexibeler bent met het verreiken van de data door middel van persoonlijk te identificeren data en daardoor elke situatie uniek moet worden beoordeeld.

Controle Autoriteit Consumenten & Markt (ACM)

De Autoriteit Consumenten & Markt (ACM), toezichthouder van het naleven van de cookiewetgeving, heeft aangekondigd dat de aangepaste cookiewetgeving actief zal worden gehandhaafd. Per overtreding kan er een boete tot wel 450.000 euro worden opgelegd. Bedrijven en websitebeheerders zijn zelf verantwoordelijk voor het naleven van de nieuwe gewijzigde cookiewetgeving.

Persoonlijk Advies?

Benieuwd naar welke invloed deze aanpassing zal hebben op uw onderneming of hoe u dient om te gaan met de veranderingen in de cookiewetgeving? Neem dan contact op met onze specialisten.

Bekijk ook onze andere artikelen over de cookiewetgeving:
https://orangevalley.nl/cookiewet-update/
https://orangevalley.nl/wijziging-cookiewet-op-1-januari-2013/
https://orangevalley.nl/update-cookiewet-5-mei-2012/