Data Analytics

5 Essentiële Tips om Datakwaliteit te Verbeteren na de Implementatie van een Cookiebanner

Je zou denken dat er over de GDPR wel genoeg geschreven is. Bijna iedereen is inmiddels wel op de hoogte welke toestemming waar nodig is om welke data te verzamelen. De privacywetgeving heeft van ons allen amateurjuristen gemaakt. Toch is er een ondergeschoven kindje dat meer aandacht verdient: de gevolgen die de wijze waarop toestemming verzameld wordt, heeft op de datakwaliteit.

Dat we beschikking hebben over minder data sinds de invoering van GDPR is evident. Maar bijna altijd is er nog ruim voldoende data over om zinvolle conclusies te kunnen trekken. De voorwaarde is dan wel dat de gebruikte data valide is. Dus dat de data meet wat die moet meten. Op veel websites wordt door onjuiste afhandeling van de toestemming die validiteit aangetast.

De eerste pagina van het webbezoek is heel belangrijk voor een goede meting. Meten van deze pagina geeft je een beeld waar je bezoeker je website binnenkomt. Maar nog belangrijker: deze pagina vertelt je ook via welke verkeersbron de bezoeker op je website is gekomen. Een meting waarin deze informatie ontbreekt, heeft een groot deel van zijn waarde verloren en kan tijdens de analyse fase leiden tot verkeerde conclusies. Vaak is het juist deze informatie die verloren gaat bij het verwerken van gebruikers toestemming. Dit betreft niet alleen Google Analytics data, maar ook data verzameld met behulp van marketing tags.

De volgende tips helpen je om de schade te beperken:

Tip 1: Verbeter de toestemmingservaring - Haal de bezoeker al op de eerste pagina van zijn bezoek over om een keuze te maken.

Zorg ervoor dat de bezoeker op de eerste pagina van zijn bezoek wordt aangemoedigd om een keuze te maken door de cookiebanner prominent te plaatsen. Het uitstellen van de beslissing door een cookiebanner onderaan de pagina kan leiden tot een lagere datakwaliteit.

Tip 2: Verzamel data direct nadat toestemming is gegeven.

Wacht na toestemming niet tot de volgende pagina met het laden van de tags. Zoals eerder aangegeven, de eerste pagina bevat waardevolle informatie die niet mag ontbreken in je analyse.

Tip 3: Overweeg het toepassen van Consent Mode Advanced

Google consent maakt het mogelijk op een efficiënte wijze data te verzamelen die aansluit bij de toestemming die de bezoeker heeft gegeven. Omdat de tag zelf al rekening houdt met de gegeven toestemming, is het in ieder geval vanuit een technisch perspectief niet nodig de tag zelf te blokkeren. Natuurlijk wel op voorwaarde dat de consent mode op een juiste wijze is gekoppeld aan je consent management platform.

Tip 4: Wees voorzichtig met redirects direct na het verkrijgen van toestemming.

Vaak zie je dat een website de pagina direct nadat de bezoeker toestemming heeft gegeven, ververst. In veel gevallen leidt ook dit tot het wegvallen van de oorspronkelijke verkeersbron, waardoor je niet weet hoe de bezoeker op je website is geland.

Tip 5: Identificeer en markeer data waarvan de datakwaliteit te wensen over laat.
Als je weet dat data van een bepaalde sessie onbetrouwbaar is, bijvoorbeeld doordat data van de landingspagina ontbreekt, dan kan het zinvol zijn deze data te markeren in je analytics software. Dit maakt het mogelijk deze data vervolgens voor bepaalde analyses uit te sluiten.

We leven in een tijd waar een tekort aan data zelden het probleem is. Veel belangrijker is de vraag of de data aansluit bij de vraag die je wilt beantwoorden. Door maatschappelijke en technische ontwikkelingen die invloed hebben op de kwaliteit van je data, is die vraag relevanter dan ooit.

Hulp nodig bij het optimaliseren van je data kwaliteit? Neem contact met ons op voor een Privacy First Marketing Scan.