Van bezoekers naar browsers (Webanalytics)

 

‘Hoe betrouwbaar zijn die data?’ Vaak de eerste vraag die er vanuit de organisatie aan de webanalist wordt gesteld over websitestatistieken. Geen vragen over de gevonden inzichten en welke acties nu eigenlijk uitgezet moeten worden. Een eeuwig discussiepunt, maar wel begrijpelijk.

Het belang van accurate webanalyticsdata wordt steeds groter in de complexere online wereld met bezoekers die niet meer alleen via zoekmachines of startpagina’s een site bereiken, maar hun herkomst vinden via smartphones, tablets, Twitter en Facebook. ComScore spreekt in de nieuwe versie van SiteStat (Digital Analytix) dan ook niet langer over unieke bezoekers maar unieke browsers. Op het Webanalyticscongres van 17 maart ver­telde de webanalist van KLM dat hij 85 procent van zijn tijd kwijt is om ervoor te zorgen dat de website van correcte meetscripts is voorzien. Tel daar 10 procent vergadertijd bij op en dan resteert slechts 5 procent voor de daadwerkelijke rapportage en analyse. Tijdens ditzelfde congres vertelde Manoj Jasra, Senior Online Strateeg bij één van de grootste telecombedrijven in Canada dat er binnen zijn organisatie mensen fulltime bezig zijn met de implementatie en kwaliteit van de verzamelde webdata (Quality Assurance Analyst). Een zoektocht op internet leert dat een dergelijke functie in de VS inmiddels gemeen­ goed begint te worden en naar verwachting ook naar Nederland zal overwaaien.

Maar waar moet je aan denken bij de kwaliteit van online data? Laten we bij de basis begin­nen. Zorg ervoor dat alle pagina’s zijn voorzien van een meetscript en let ook op dat dynamisch gegenereerde pagina’s ­ Flash, Ajax en widgets meetbaar worden gemaakt. Een handige tool om dit te controleren (mits je Google Analytics gebruikt) is SiteScanGA.com. Houdt daarnaast rekening met campagnevariabelen die gebruikt worden om de traffic in kaart te brengen. Zorg  dat deze gestructureerd en consistent worden ingezet.

Op een geavanceerder niveau houden we reke­ ning met bezoekers die vanuit social commu­nities als Twitter, Facebook of Hyves je website bezoeken en meestal geen campagnevariabelen dragen maar bijvoorbeeld via een bewerkte URL(shortlink) binnenklikken. Denk ook aan surveydata die je verzamelt waarin bezoekers hun mening over je website geven. Neem je hierin ook de bezoekers mee die korter dan 30 seconden op je site hebben doorgebracht? Allemaal over­wegingen die impact hebben op je uiteindelijke analyse.

Mobiele devices en apps vormen een kanaal op zich. Journalisten van Wired constateerden in hun artikel ‘The Web is Dead’ een belangrijke verschuiving van een open web naar een semi­ gesloten platform dat het internet weliswaar gebruikt voor het transport van data maar vervolgens niet de traditionele browser als weer­ gever van deze data. De opkomst van het iPhone­ model, een wereld waar Google niet kan crawlen en HTML niet domineert. Een wereld van video, apps, tablets, consoles en mobiel, aldus het ar­tikel. Maar ook een wereld van waaruit steeds meer bezoekers met je website interacteren. Zie je dit gedrag in je webanalyse­omgeving?

Tot slot komen er belangrijke nieuwe ontwikke­ lingen aan. Firefox en Google Chrome introduce­ ren een ‘volg­me­niet­knop’ waarmee bezoekers niet getraceerd worden. Daarnaast zal ook de verscherpte cookiewetgeving impact hebben op het meten. Webanalytics blijft allereerst draaien om het inzichtelijk maken van trends en is geen tool om tot achter de komma te rapporteren. Maar de groeiende complexiteit van de online wereld zal er ongetwijfeld toe leiden dat de kwaliteit van de data meer prioriteit krijgt dan ooit tevoren.
Lees hier het hele artikel