Data Analytics

Verbeter de Kwaliteitsscore van Google Adwords door het exact zoekwoord vertoningspercentage te gebruiken als metric.

 

Dit artikel geeft een toelichting en achtergrond informatie over het efficiënt gebruik  van het Google Adwords vertoningspercentage.

Het gebruik van het vertoningspercentage kan een substantiële bijdrage leveren bij het relevant(er) maken van de advertenties gericht op de opgegeven zoekwoorden. Door het nastreven van een hoge vertoningspercentage zal de CTR (Click Trough Rate) van de campagnes stijgen waardoor de Kwaliteitsscore van de zoekwoorden toeneemt.

De basis van de Kwaliteitsscore

De Kwaliteitsscore geeft per zoekwoord een cijfer. Dit cijfer loopt van 1 (irrelevant) tot 10 (extreem relevant). Een hoge Kwaliteitsscore van een zoekwoord heeft tot gevolg dat:

  • Een lagere CPC (Cost per Click)
  • Behoud/verbetering van de advertentiepositie
  • Een frequentere vertoning van uw advertentie.

Het is dus wenselijk deze Kwaliteitsscore te maximaliseren en daarmee het rendement te verhogen, een doelstelling die tenslotte elke online-marketeer nastreeft.

Vertoningspercentage binnen Google Adwords

Het bepalen van het vertoningspercentage kan eenvoudigweg achterhaald worden in Google Adwords. Het is mogelijk om op zowel campagneniveau, als advertentiegroepniveau, het Exact Zoekwoord VP aan te vinken. Met het Exacte Zoekwoord VP krijg je een overzicht hoeveel procent van de door de bezoekers gebruikte zoekwoorden exact overeenkomen met de door jou opgegeven zoekwoorden.

De bijdrage van een hoge Exacte waarde

Wanneer de campagne een hoog exact percentage (>70%) oplevert, betekent dit dat zoekwoorden die in de campagne staan veelvuldig in diezelfde samenstelling/vorm worden gebruikt door de “bezoeker” en dus geactiveerd worden op de zoekwoorden die door de adverteerder zijn ingesteld.

Wanneer de samenstelling/vorm van de zoekwoorden bekend zijn bij de adverteerder, is het mogelijk om zeer gerichte advertenties 1-op-1 aan te laten sluiten. Doordat de advertenties een duidelijke relevantie hebben met het zoekwoord, zal de CTR stijgen en daarmee de Kwaliteitsscore van de zoekwoorden verbeteren.

Een laag percentage als leermoment

Mocht het exacte vertoningspercentage van de campagne aan de lage (<30%), kant liggen (als gevolg van het instellen van het type brede zoekwoorden) betekent dit dat deze zoekwoorden een groot aantal vertoningen veroorzaakt welke slechts beperkte relevantie hebben met de ingevoerde zoekopdracht.

Dankzij dit lage percentage zal Google met de opgegeven brede zoekwoorden de “vrije loop nemen”. Deze brede zoekwoorden activeren o.a. synoniemen en gerelateerde zoekwoorden. De ingevoerde zoekopdracht levert hierdoor vaker minder relevante advertenties die slechts beperkt aansluiten op de zoekopdracht die de “bezoeker” invoert. Dit heeft als gevolg dat de CTR daalt, de Kwaliteitsscore afneemt wat uiteindelijk ten koste gaat van het rendement.

Alhoewel dit brede zoekwoord gebruik inefficiënt is en een laag rendement oplevert, biedt dit echter de kans om vanuit een ander perspectief je Adwords Campagne te bekijken, namelijk: het perspectief vanuit de (potentiële) doelgroep.

Als voorbeeld:

Wanneer de adverteerder het brede zoekwoord Autoverzekering heeft opgegeven, om potentiële klanten te werven voor een autoverzekering, dan kan heeft als gevolg hebben dat advertenties worden vertoond op een synoniem zoals Wegenbelasting.

Als de geschreven advertentie gericht is op het zoekwoord Autoverzekering, zal de uitkomst daarom verre van relevant zijn voor de zoekopdracht Wegenbelasting. Dit zal uiteindelijk resulteren in het feit dat het brede zoekwoord Autoverzekering een lage CTR krijgt en daardoor een lage Kwaliteitsscore.

Gebruik laag percentage:

Een laag percentage hoeft niet altijd slecht uit te pakken. Vooral wanneer er net gestart is met een nieuwe campagne, ontstaan er hierdoor uitgebreide zoekwoordrapporten met daarin veel waardevolle informatie. Deze waardevolle informatie bestaat uit extra zoekwoorden die gebruikt kunnen worden om nieuwe advertentiegroepen aan te maken. (bijv: laat de Wegenbelasting berekenen op jouw Autoverzekering pagina en zet hier een aparte advertentiegroep voor op)

Een andere voordeel is het vinden van de uitsluitings-zoekwoorden. Deze kunnen worden gebruikt om een advertentiegroep relevanter te maken door irrelevante zoekwoorden uit te sluiten. (bijvoorbeeld de Wegenbelasting)

Wat levert dit alles op?

Door zoekwoorden toe te voegen (als exact en zinsdeel) en de niet relevante zoekwoorden uit te sluiten zal het exact percentage al snel gaan stijgen waardoor de Google Adwords campagnes uitgebreider en specifieker worden.

Hoe relevanter de zoekwoorden voor een advertentiegroep, hoe beter de advertentie kan aansluiten op de zoekwoorden, hierdoor stijgt de CTR (Click Trough Rate). De CTR is uiteindelijk de belangrijkste weging voor de Kwaliteitsscore van een zoekwoord.

Een laag Exact vertoningspercentage biedt zeker kansen en nieuwe invalshoeken om de campagnes initieel verder te optimaliseren.

Het werken aan een hoger Exact vertoningspercentage kan veel besparen in het advertentie budget. Het budget zal niet meer worden gespendeerd aan niet relevante zoekopdrachten, aangezien deze er handmatig worden uitgefilterd.

Door middel van het efficiënter inzetten van het budget zal het totale rendement van de campagnes snel stijgen.