Data Analytics

Web analytics tools vergeleken door Forrester

 

Forrester doet elk jaar onderzoek naar de webanalytics markt en evalueert de diverse aanbieders van webanalyse software. Wij hebben inzage gehad in de samenvatting van laatste versie van dit onderzoek; The Forrester Wave: Web Analytics Q4 2011. In dit artikel de belangrijkste conclusies:

Forrester vergelijkt de webanalyse tools op basis van 80 verschillende criteria, onderverdeeld in 3 groepen.

Webanalytics aanbod; de software wordt vergeleken op basis van zes dimensies, te weten: data-handling, metrics/dimensies/correlaties, rapportage & analysemogelijkheden, usability, integratiemogelijkheden en support.

Strategie; de diverse aanbieders zijn vergeleken op basis van de positionering voor de toekomst.

Markt; Om inzicht te krijgen in de grootte van de aanbieder is gekeken naar de financiële huishouding, klanten en werknemers van organisatie.

Forrester heeft zeven aanbieders meegenomen in de vergelijking; Adobe, AT Internet, comScore, Google, IBM, Webtrends en Yahoo.

De conclusies van Forrester

Volgens Forrester vormen Adobe, comScore, IBM en Webtrends de frontlinie in analytics land. Dit is gebaseerd op de sterkte van de tool en visie op de toekomst van de webanalytics markt. Forrester typeert deze 4 als ‘Leaders’. Daarachter vormen AT Internet en Google de zogenaamde ‘Strong Performers’. Yahoo wordt getypeerd als ‘Contender’.

Adobe, comScore, IBM en Webtrends hebben volgens Forrester echter wel allemaal een unieke visie op webanalytics. Waar Adobe zich met name richt op het meten van het gehele online marketing ecosysteem richt comScore haar pijlen op de integratie van demografische gegevens (audience measurement). IBM ziet webanalytics als integraal onderdeel van de CRM strategie terwijl Webtrends de focus legt op het gemak van het delen van informatie binnen alle geledingen van de organisatie.

‘Web analytics is on the verge of taking a leap foward’

Er is tegenwoordig geen aanbieder te vinden die zich nog puur en alleen richt op on-site analytics. Een ieders roadmap bevat de integratie van opkomende media als social en mobiel. Daarnaast concludeert Forrester dat webanalyse een steeds belangrijkere rol gaat spelen in het brede marketing spel dat gespeeld wordt. Forrester ziet dat webanalyticstools richting de toekomst ontwikkelen op drie gebieden:

Enterprise Marketing Platformen; Webanalyse wordt geïntegreerd in de totale marketing oplossingen binnen een organisatie om bedrijfsbreed multichannel marketing (zowel online als offline) te ondersteunen. Webanalytics functionaliteit wordt samengevoegd in campagne management, targeting oplossingen en data mining tools. Hierbij speelt met name ‘customer analytics’ (analyse op persoonsniveau) een steeds belangrijkere rol. Forrester schaart IBM in deze categorie.

Online Marketing Suites; Aanbieders die de focus leggen op Online Marketing Suites zorgen ervoor dat webanalytics data wordt gebruikt om content management systemen te voeden en aan te sturen. Maar ook e-mail, display, mobiel en A/B testsoftware wordt verrijkt met data vanuit het web. Volgens Forrester bewandeld Adobe deze strategie.

Digital Analytics Specialist; Via een heus digital analytics platform zorgen aanbieders ervoor dat er een helicopter view ontstaat over alle online marketing activiteiten. Een tool die op deze visie is gebaseerd bestaat uit uitgebreide data integratie oplossingen, opslag en rapportage mogelijkheden. Met een open omgeving voldoen de tools aan alle digitale behoeften van dit moment. Forrester concludeert dat WebTrends en comScore deze visie omarmen.

Forrester levert met deze Web Analytics studie een mooi overzicht af van de staat van webanalytics tools op dit moment en voegt tevens een aardige visie op de toekomst bij.