Nieuws

Enquete over programmatic marketing

 

OrangeValley organiseerde 20 mei een event over de ontwikkelingen en trends op het gebied van programmatic marketing. Programmatic marketing, ook wel realtime bidding of programmatic buying genoemd, is te omschrijven als een slimme manier van het inkopen van digitale advertentieruimte. Wat weten de bezoekers van het evenement eigenlijk van dit onderwerp en wat doen ze er mee?

Enquete: Wat weten we van programmatic marketing?

Gina ter Elst en Ivonne Boumeester van 3MO namen tijdens het event een sessie voor hun rekening waarin zij de term programmatic in het bredere speelveld van de marketeer plaatsten. Wat zijn succesfactoren en de watch outs voor marketeers? En welke rol speelt het binnen de marketing en- mediastrategie? Ook spraken zij over het belang van monitoren en meten. En om de daad bij het woord te voegen legden zij de deelnemers een aantal vragen en stellingen voor betreft programmatic marketing. Aan de hand van stemkastjes kon er worden geantwoord en werd het niveau van de deelnemers gemeten.

De uitkomsten van de enquete

Wat direct opvalt is dat slechts iets meer dan de helft (56%) van de bezoekers aangeeft op dit moment programmatic marketing al in te zetten. Een aanzienlijk deel daarvan zet programmatic alleen in voor performance/sales doelstellingen. Daarmee worden kansen op het gebied van branding en awareness veelal niet benut. Dit uit zich ook in het feit dat 51% van de ondervraagden aangeeft viewability van digitale campagnes nog niet te meten. Minder dan de helft (44%) is ervan overtuigd voldoende van programmatic marketing af te weten. Deze vragen werden aan het begin van het programmatic marketing event gesteld. Wij hopen dat na afloop ten minste dat laatste percentage is toegenomen!

Hieronder zijn alle resultaten van de enquete te vinden.

uitslag.001