Nieuws

Toegankelijkheid van website verplicht in 2025, maar is nog niet vanzelfsprekend

Het digitale tijdperk evolueert voortdurend, en in de nabije toekomst worden bedrijven geconfronteerd met een cruciale verschuiving. Vanaf 28 juni 2025 wordt het voor websites en webshops verplicht om te voldoen aan de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). Uit onderzoek (1) blijkt dat gemiddeld 71% van de Nederlandse webshops nog niet voldoet en voor publieke platformen zijn de richtlijnen nog strenger. In dit uitgebreide artikel onderzoeken we niet alleen de impact van deze verplichting op diverse online sectoren, maar ook hoe het naleven van deze richtlijnen de sleutel kan zijn tot het optimaliseren van Conversion Rate (CRO), User Experience (UX) en Search Engine Optimisation (SEO).

In het nieuws

“De European Accessibility Act: een wake-up call voor ontoegankelijke websites” en “Nederlandse retail-webshops slecht toegankelijk”; twee headliners die onlangs in het nieuws verschenen.
Toegankelijkheid, of accessibility, werd al indirect meegenomen in het algoritme van Google in het indexeren van pagina’s op de zoekmachine (SEO). Hoe beter de accessibility van je website, hoe beter je bezoekers de website kunnen gebruiken, en dus hoe beter je ranking in Google’s zoekresultaten.
Toegankelijkheid wordt de komende maanden steeds belangrijker, en vanaf 28 juni 2025 wordt het zelfs verplicht in Nederland om te voldoen aan de WCAG richtlijnen met de European Accessbility Act (EAA). Deze verandering markeert een belangrijke stap in het verbeteren van digitale toegankelijkheid voor iedereen, inclusief mensen met verschillende cognitieve beperkingen. Als CRO/UX expert is het essentieel om te begrijpen wat deze richtlijnen inhouden en hoe je jouw online platform kunt aanpassen om te voldoen aan deze normen.

Impact van de verplichting van WCAG-richtlijnen

In het toekomstige digitale landschap wordt toegankelijkheid niet langer beschouwd als een optionele extra, maar eerder als een cruciale factor voor online succes. Het is altijd belangrijk geweest voor je SEO prestaties om de Google Search Essentials te volgen. Door bijvoorbeeld een afbeelding te beschrijven met de alt-image tag, geef je niet alleen een slechtziende bezoeker met spraaksoftware informatie over waar het over gaat, maar ook de zoekmachines. Dit wordt beloond met meer organisch verkeer.

Belang van toegankelijkheid voor SEO en CRO

Echter heeft (slechte) toegankelijkheid niet alleen invloed op je organische verkeer. Er is ook een grote impact op conversieratio. Een ontoegankelijke website zorgt ervoor dat je bezoekers afhaken, wat gelijk staat aan een gemiste conversie. Toegankelijkheid draagt bij aan een algeheel betere klantervaring voor iedere bezoeker van je website. Zo bleek uit een onderzoek van Forbes en e-commerce platform CMS Max een toename van 20% tot 30% in conversiepercentage, en een algemene toename van 18% in verkeer (over meer dan 2000 klanten).
Kortom, hoe sneller je begint met het toegankelijk maken van je platform, des te meer profijt je hebt van deze voordelen terwijl concurrenten toegankelijkheid nog steeds beschouwen als een verplichting voor slechts die ene beperkte gebruiker.

Toegankelijkheid is een algemeen goed

Heb je je ogen wel eens samen moeten knijpen om de tekst op een pagina goed te kunnen lezen, of heb je je browser wel eens in moeten zoomen naar een weergave van meer dan de gebruikelijke 100%? Heb je stukken tekst of informatie overgeslagen omdat het te veel was, onoverzichtelijk, verwarrend, of stond er veel jargon in de tekst? Of heb je problemen ervaren met het navigeren op een mobiele website en kwam je er niet aan uit? Het lijken kleine, vanzelfsprekende zaken die snel lijken op te lossen of voor iedereen op een goede manier aan te bieden. Echter, zoals uit de eerder genoemde nieuwsberichten al blijkt, is dit in veel gevallen nog helemaal niet zo vanzelfsprekend.

Wanneer we het hebben over toegankelijkheid of accessibility, denk je misschien in eerste instantie aan mensen met slecht zicht (blind of slechtziend), of fysieke beperkingen. Maar toegankelijkheid heeft betrekking op een goed functionerende website voor alle bezoekers van online websites. Accessibility draait om makkelijk leesbare teksten, snelle laadtijden en goede functionaliteit, met daarbij overzichtelijke en makkelijk begrijpbare content. Kortom, iedere gebruiker moet dezelfde goede user experience hebben, ongeacht hoe ze bij je product of dienst terechtkomen.

WCAG-richtlijnen in detail?

De WCAG-richtlijnen zijn een set internationale standaarden ontwikkeld door het World Wide Web Consortium (W3C) om websites en webapplicaties toegankelijk te maken voor iedere gebruiker, dus ook voor mensen met verschillende cognitieve beperkingen. Er worden verschillende lagen toegepast op de algehele richtlijnen:

WCAG

Bron: https://www.w3.org/WAI/ 12-02-2024

1. Kernprincipes - vier principes die het fundament vormen voor webtoegankelijkheid: waarneembaar, bedienbaar, begrijpelijk, en robuust.
2. Algemene richtlijnen - dertien richtlijnen die de basisdoelen vaststellen waar je naar moet streven om toegankelijk voor al je gebruikers te verzorgen. Ze geven het framework en de doelen om je te helpen de succescriteria te begrijpen en om bepaalde technieken te implementeren.
3. Toetsbare succescriteria - voor elke richtlijn zijn succescriteria opgesteld waarmee je kunt toetsen of je voldoet aan de behoefte van verschillende groepen gebruikers. Hierbij worden drie niveaus van conformiteit gehanteerd: A, AA, en AAA.

a. Conformiteitsniveau A: de minimale mate van toegankelijkheid; dekt de basis
toegankelijkheid van je webpagina.
b. Conformiteitsniveau AA: de gemiddelde mate van toegankelijkheid; dekt de
meest voorkomende barrières die mensen tegen kunnen komen. AA wordt
beschouwd als het standaard conformiteitsniveau.
c. Conformiteitsniveau AAA: de hoogste mate van toegankelijkheid; omvat extra
toegankelijkheidsfuncties zoals video’s met gebarentolk of verbeterde
kleurcontrast verhoudingen.

4. Geadviseerde technieken, en veelvoorkomende fouten - voor iedere richtlijn en criterium heeft de WCAG-werkgroep een breed scala aan technieken opgesteld die je kunt toepassen om je website te laten voldoen aan de toetsingscriteria. Deze technieken zijn informatief en kunnen onderverdeeld worden in drie categorieën:

a. Afdoende: betrouwbare manieren en technieken om te voldoen aan de succescriteria. Gebruik je een afdoende techniek voor een bepaald criterium, en het is toegankelijk voor je gebruikers, dan kun je er op vertrouwen dat je aan het succescriterium voldoet.
b. Advies: de adviestechnieken gaan verder dan dat wat nodig is voor ieder van de individuele succescriteria, dan dat wat afdoende is. Adviestechnieken zijn voorgestelde manieren om de toegankelijkheid te verbeteren. Ze zijn vaak erg nuttig voor sommige gebruikers en kunnen voor hen de enige manier zijn om toegang te krijgen tot bepaalde soorten content.
c. Fouten: fouten zijn die zaken die barrières veroorzaken voor toegankelijkheid, waardoor niet voldaan kan worden aan specifieke succescriteria. De gedocumenteerde fouten zijn nuttig om (1) te weten wat je moet vermijden, en (2) om te evalueren en controleren of, en welke, content niet voldoet aan de WCAG-toetsingscriteria. Content die een fout of tekortkoming heeft, zal niet aan een of meer van de succescriteria voldoen, tenzij er een alternatief wordt geboden zonder deze tekortkomingen.

Het fundament van kernprincipes omvat de volgende aspecten: waarneembaar, bedienbaar, begrijpelijk en robuust. Het doel is om ervoor te zorgen dat iedere gebruiker, dus ook mensen met diverse beperkingen zoals visuele, auditieve, motorische of cognitieve beperkingen, digitale inhoud kunnen begrijpen én gebruiken. Hieronder de vier kernprincipes uitgewerkt:

1. Waarneembaar (Perceivable):
Informatie en gebruikersinterface-onderdelen moeten voor je online bezoekers altijd waarneembaar zijn. Dit betekent dat gebruikers in staat moeten zijn om de informatie die wordt gepresenteerd, waar te nemen op welke manier dan ook; het mag niet “onzichtbaar” zijn voor een van hun zintuigen.

2. Bedienbaar (Operable):
Gebruikersinterface-onderdelen en navigatie moeten altijd bedienbaar, of te gebruiken zijn. Dit betekent dat gebruikers in staat moeten zijn om met de interface te werken; de interface mag geen interactie vereisen die een gebruiker niet kan uitvoeren.

3. Begrijpelijk (Understandable):
Informatie en de werking van de gebruikersinterface moeten begrijpelijk zijn. Dit betekent dat gebruikers in staat moeten zijn om zowel de informatie als de werking van de gebruikersinterface te begrijpen; de inhoud of werking mag niet buiten hun begripsvermogen liggen.

4. Robuust (Robust):
Inhoud moet robuust genoeg zijn om betrouwbaar geïnterpreteerd te kunnen worden door een breed scala aan gebruikers, inclusief met ondersteunende technologieën. Dit betekent dat gebruikers in staat moeten zijn om toegang te krijgen tot de inhoud naarmate technologieën vooruitgaan; naarmate de technologie complexer wordt, moet de inhoud toegankelijk blijven.

Als een van deze kernprincipes niet voldoende is, zullen bezoekers geen optimaal gebruik kunnen maken van de website wat de kans vergroot op een verloren gebruiker. Voor elk van de principes zijn vervolgens richtlijnen en succescriteria opgesteld die helpen bij het aanpakken van toegankelijkheid van je website of app voor mensen met beperkingen. Natuurlijk zijn er al veel algemene UX/UI richtlijnen die inhoud bruikbaarder zouden moeten maken voor iedere bezoeker. Echter, in de WCAG 2.1 guidelines zijn specifiek die richtlijnen opgenomen die problemen aanpakken voor mensen met beperkingen.

Vanaf 28 juni 2025 is het verplicht voor alle websites en webshops om te voldoen aan de WCAG-richtlijnen. Voor overheidsorganisaties is het zelfs verplicht een toegankelijkheidsverklaring aan te leveren. Er zullen regelmatig willekeurig controles plaatsvinden en iedere gebruiker kan een klacht indienen als zij problemen ervaren met je website of online platform. Niet-naleving kan leiden tot juridische gevolgen en boetes. Het is dus van groot belang dat bedrijven zich voorbereiden op deze verandering en stappen ondernemen om hun digitale platforms toegankelijk te maken.

Om te voldoen aan de WCAG-richtlijnen moeten websites en webshops rekening houden met diverse aspecten, zoals het gebruik van alternatieve tekst voor afbeeldingen, het zorgen voor een eenvoudige navigatie, het bieden van ondertiteling bij video's, en het vermijden van inhoud die potentieel hinderlijk kan zijn voor gebruikers met cognitieve beperkingen.

Waar moet een optimalisatie expert rekening mee houden?

Het is cruciaal om de gebruikerservaring te optimaliseren voor alle bezoekers, ongeacht hun capaciteiten of beperkingen. Belangrijke aandachtspunten zijn onder andere:

  • Alternatieve tekst voor afbeeldingen: zorg ervoor dat alle afbeeldingen voorzien zijn van duidelijke alternatieve tekst om de inhoud begrijpelijk te maken voor screenreaders.
  • Contrast en lettergrootte: zorg voor voldoende contrast tussen tekst en achtergrond, zorg ervoor dat het gebruikte lettertype groot genoeg is, en bied de mogelijkheid om de lettergrootte aan te passen voor gebruikers met visuele beperkingen.
  • Navigatie: maak de website navigeerbaar met toetsenbordbesturing en zorg voor een logische volgorde van de content.
  • Video-ondertiteling: zorg ervoor dat video's voorzien zijn van ondertiteling of de mogelijkheid hebben om ondertiteling aan en uit te zetten, zodat ook gebruikers met auditieve beperkingen de inhoud kunnen begrijpen.

Accessibility optimaliseren

In het streven naar een toegankelijke digitale omgeving, is het belangrijk om toegankelijkheid op alle fronten te waarborgen. Handige tools zoals Axe of WAVE bieden geautomatiseerde controles voor accessibility, terwijl de WCAG-EM Report tool
gedetailleerde rapporten genereert over toegankelijkheidsproblemen op je website. Verder zijn regelmatige gebruikerstesten en het raadplegen van de officiële WCAG-richtlijnen goede stappen voor het optimaliseren van toegankelijkheid op jouw online platform.

Accesibility en Search Engine Optimization (SEO)

Toegankelijkheid en SEO hebben verschillende overlappende elementen, en het verbeteren van de toegankelijkheid van een website kan indirect van invloed zijn op de SEO-ranking.

Neem bijvoorbeeld het gebruik van alt-tekst bij afbeeldingen, een belangrijk aspect van accessibility; het helpt zoekmachines de inhoud van afbeeldingen te begrijpen. Goed geoptimaliseerde alt-tekst kan de vindbaarheid van afbeeldingen in zoekresultaten
verbeteren.

Hoewel zoekmachines zoals Google nog weinig rangordefactoren hebben die direct zijn gekoppeld aan toegankelijkheid naast Interaction to Next Paint' (INP), zijn de indirecte voordelen van toegankelijkheid voor de gebruikerservaring en technische optimalisatie van een website van invloed op de SEO-ranking. Het is belangrijk om beide aspecten in overweging te nemen bij het optimaliseren van een website voor een bredere en meer inclusieve online aanwezigheid.

Hoe OrangeValley je helpt in het toegankelijker maken van je website

Proactiviteit is key - reageer niet te laat met het nemen van maatregelen! OrangeValley helpt je in het proces tot het komen van verbeteringen op het gebied van web accessibility. Wij voeren een scan voor je uit op een of meerdere pagina’s van jouw website en voorzien je zo van advies op welke vlakken de website verbeterd kan, of moet, worden. Vervolgens bieden we ook de technische ondersteuning die je nodig hebt om de adviezen ook daadwerkelijk te verweren op je website!

Het is belangrijk om niet reactief te zijn; implementeer toegankelijkheid in je website-ontwikkelingsproces vanaf het begin! Door accessibility op te nemen als fundamenteel element in je platform, voorkom je dat je last-minute toevoegingen of aanpassingen moet doen. Maak het daarbij ook mogelijk om externe feedback te ontvangen. Dat wil zeggen, zorg ervoor dat je gebruikers problemen met toegankelijkheid kunnen melden. Open communicatie met bezoekers van jouw platform helpt bij het identificeren van specifieke problemen en het verbeteren van de toegankelijkheid van je online platform. Denk er daarbij ook aan om feedback terug te koppelen naar de gebruiker zodat diegene ook weet dat jouw bedrijf zijn bezoekers serieus neemt en ook daadwerkelijk aan de slag gaat met toegankelijkheidsmaatregelen. Naast boetes, kan het niet voldoen aan de WCAG-richtlijnen leiden tot juridische geschillen en reputatieschade. Wanneer je online platform niet toegankelijk is, raak je niet alleen direct bezoekers kwijt, maar verhoog je ook de kans op negatieve (mond-op-mond)reclame. Daarom is het belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de toekomstige wet- en regelgeving en zo snel mogelijk aan de slag te gaan om je website toegankelijk te maken
voor al je bezoekers.

Conclusie

Het verbeteren van de toegankelijkheid op het gebied van CRO, UX en UI is essentieel om ervoor te zorgen dat alle gebruikers, inclusief gebruikers met beperkingen, een positieve interactie hebben met je website. In dit artikel hebben we enkele specifieke stappen benoemd die websites kunnen nemen om de toegankelijkheid op het gebied van CRO/UX/UI te verbeteren, zoals:

  • Alt-tekst bij afbeeldingen
  • Voldoende contrast in kleurgebruik
  • Leesbaarheid en lettergrootte
  • Ondertiteling bij video content
  • Toetsenbordnavigatie
  • User testing en de mogelijkheid tot het geven van feedback

Continue monitoring en optimalisatie zijn sleutelcomponenten om ervoor te zorgen dat je website aan de hoogste standaarden blijft voldoen. Toegankelijkheid is niet slechts een nalevingsverplichting; het is een kans om de gebruikerservaring te verbeteren, een breder publiek te bereiken en het online succes van jouw website te vergroten. Door toegankelijkheid te integreren in alle aspecten van webdesign en -ontwikkeling, kan een website niet alleen voldoen aan de vereisten, maar ook goed werken in een digitale omgeving waar iedereen makkelijk gebruik van kan maken. Het gaat niet alleen om voldoen aan normen; het gaat over het creëren van een inclusieve digitale omgeving die de gebruikerservaring transformeert en het succes van een website verankert in een steeds diverser wordend online landschap.

Benieuwd hoe jouw website presteert of welke verbeteringen je door kunt voeren om je pagina’s toegankelijk te maken voor al je bezoekers? Vraag dan nu een WCAG-scan aan bij Orangevalley! Onze digital marketing experts staan voor je klaar om de scan voor je uit te voeren, zodat jij weet welke vervolgstappen je moet ondernemen. We voorzien je niet alleen van advies, we kunnen je ook op technisch vlak ondersteunen om de adviezen door tekunnen voeren.