Nieuws

Wijziging Cookiewet op 1 januari 2013

 

Update 21 december:
Vandaag is bekend geworden dat de Cookiewet wordt aangepast. Het verzamelen van geanonimiseerde data voor webanalyse en onderzoeksdoeleinden is nu toegestaan.
Lees alles over deze aanpassing

Sinds 5 juni 2012 is de cookiewet in Nederland een feit. Deze uitbreiding op de Telcommunicatiewet verplicht te informeren (en het verkrijgen van) expliciete toestemming voor het gebruik van tracking en tracking cookies.

Op 1 januari 2013 vindt een belangrijke verandering plaats rond deze cookiewet. De wijziging wordt ook wel het amendement van Van Bemmel genoemd. Deze wijziging zorgt er voor dat de wet er vanuit gaat dat tracking cookies persoonsgegevens bevatten en dat heeft meer impact dan je op het eerste oog zou verwachten.

De cookiewet na 1 januari 2013

Het amendement van Van Bemmel richt zich op het ‘rechtsvermoeden’ dat bij tracking cookies sprake is van het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens. In het kort wordt er na 1 januari 2013 vanuit gegaan dat bij het gebruik van cookies en tracking ook voldaan moet worden aan de vereisten in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Dit staat helemaal los van de al via de cookiewet geregelde informatieverplichting en toestemmingsvereiste voor het plaatsen van cookies.

Waar het op dit moment nog zo is dat het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) moet bewijzen dat persoonsgegevens worden verwerkt, wordt deze bewijslast omgedraaid en komt deze bewijslast in plaats van bij het CBP, vanaf 1 januari 2013 bij de gene die de gegevens verzamelt te liggen.

Om te voldoen aan de vereiste in de Wet bescherming persoonsgegevens moet het cookiebestand worden aangemeld bij het CBP. Alle personen waar informatie van is verzameld en welke in het bestand staan hebben vervolgens het recht op inzage en correctie van deze gegevens. Doordat er door de de wijziging op 1 januari 2013 vanuit wordt gegaan dat er bij tracking cookies persoonsgegevens worden verwerkt, ligt de bewijslast vanaf dat moment bij de gene die de gegevens verzamelt.

Men moet dus zelf kunnen aantonen dat met de tracking cookies die worden geplaatst en gelezen, geen persoonsgegevens worden verwerkt (nogmaals, dit geldt óók wanneer toestemming reeds is verkregen).

Het inspelen op de omgekeerde bewijslast

Om bij het CBP aan te kunnen tonen of uw tracking systemen en/of cookies persoonsgegevens bevatten is het aan te raden hiervoor een document op te stellen waarin u aangeeft welke informatie wordt verwerkt/opgeslagen.

Middels dit document kan het CBP worden aangetoond dat de tracking cookies geen persoonsgegevens bevatten of hiermee worden verwerkt. Tevens kan dit document als basis dienen voor een aanmelding van het cookiebestand bij de het College Bescherming Persoonsgegevens.

IP-adres = persoonsgegeven

Een IP adres (samen met andere informatie uit bijvoorbeeld cookies verzameld door bijv. een Web Analyse systeem), wordt voor de wet al gezien wordt als een persoonsgegeven. Het is van belang te zorgen dat trackingsystemen (waaronder Web Analyse tools als “Google Analytics” of “Omniture”) deze gegevens niet of geanonimiseerd verwerken.

Voor verschillende tools is het mogelijk aanpassingen in de implementatie of configuratie door te voeren die ervoor zorgen dat IP informatie wordt geanonimiseerd. Hierdoor kan een aanmelding bij het CBP worden voorkomen.

Neem contact op

Wilt u meer informatie over de specifieke mogelijkheden of hoe u dient om te gaan met de cookiewetgeving?

Neem dan contact op met onze specialisten.