Long tail SEO: Pluk het laaghangend fruit!

 

Traditioneel gezien is het gebruikelijk om pagina’s vanuit uw SEO strategie te richten op één of twee zoekwoorden met het hoogste zoekvolume. Uit mijn ervaring als SEO consultant en de statistieken die ik in dit artikel zal toelichten, blijkt dat met name de long tail SEO strategie aandacht verdient. Niet ter vervanging van uw huidige strategie, maar wel als zeer belangrijke aanvulling.

Wat zijn long tail SEO & long tail zoekwoorden?

Long tail SEO is een zoekmachine optimalisatie strategie die zich richt op het beter vindbaar worden in zoekmachines voor lange zoekopdrachten. Long tail zoekwoorden zijn zoekopdrachten die bestaan uit drie of meer zoekwoorden binnen één zoekopdracht.

Waarom long tail SEO?

Ondanks het feit dat long tail zoekwoorden een relatief laag zoekvolume hebben, zit er een zeer specifieke (en duidelijke) zoekintentie achter. Dit verklaart ook waarom pagina’s die hoog ranken in relatie tot long tail zoekopdrachten, over het algemeen in hogere conversies resulteren. Hoe specifieker ingespeeld wordt op een long tail zoekintentie, hoe beter de doelgroep bereikt kan worden met een goed antwoord op de zoekvraag.

Bovendien zit er minder concurrentie op long tail zoekwoorden dan op generieke zoekwoorden. Dit is een belangrijk voordeel, omdat hierdoor websites met weinig online autoriteit en concurrentiekracht, alsnog de kans hebben om goed te ‘ranken’ op deze zoekopdrachten. Om deze redenen is een long tail SEO-strategie ideaal, met name voor de kleinere websites en bedrijven die in een sterk competitieve markt zitten.

Spreidt uw win kansen met long tail zoekwoorden

Zoals aangegeven, zit er op de long tail zoekwoorden veel minder concurrentie dan op generieke termen met veel volume. Als u wilt ranken op ‘Schoenen’ bijvoorbeeld, zult u daar meer moeite mee hebben. Onder andere doordat er voor dit zoekwoord meer concurrentie is dan voor bijvoorbeeld het long tail zoekwoord ‘Nike Airmax wit kopen’. U kunt zich voorstellen dat deze mate van concurrentie en het slim inspelen op long tail zoekwoorden voor een bedrijf grote gevolgen heeft. Het is voor dit voorbeeld daarom aan te raden om de SEO strategie in te richten op verschillende soorten schoenen. Nog een voordeel hiervan is dat de organische vindbaarheid van uw product niet volledig afhangt van 1 of 2 zoekwoorden, met als risico dat als u die rankings verliest, u het meeste organische verkeer naar het product verliest. Kortom, met meerdere long tail zoekwoorden in uw SEO strategie spreidt u zowel risico als winkansen.

Wat u nog niet over long tail zoekwoorden wist

Het belangrijkst gehoorde argument voor bedrijven, die zich vooral focussen op generieke zoekopdrachten, is dat het zoekvolume op zo’n zoekwoord vele malen hoger is. Hoewel dat natuurlijk klopt, is de benodigde effort om goed te scoren op datzelfde zoekwoord eveneens vele malen hoger. Onderstaand cirkeldiagram van Ahrefs, gebaseerd op een analyse op ruim 1,4 miljard zoekopdrachten in de VS, zal u dan wellicht ook verbazen. Het toont namelijk aan waarom een long tail SEO strategie ‘the way to go’ is. Op basis van 1,4 miljard zoekopdrachten, blijkt namelijk dat maar liefst 85,4 procent van alle zoekopdrachten long tail zijn.

Toelichting op cirkeldiagram

Cirkeldiagram over het aandeel van long tail zoekwoorden vs short tail zoekwoorden.

De cirkeldiagram van Ahrefs toont aan dat er in verhouding veel meer long tail zoekwoorden zijn om te targeten dan short tail. Namelijk 85,4 procent.

  • Zoekopdrachten bestaande uit 1 zoekwoord dekken slechts 2,8 procent van het totaal aantal zoekopdrachten;
  • Zoekopdrachten bestaande uit 2 zoekwoorden dekken slechts 10,8 procent van de totale zoekopdrachten;
  • Zoekopdrachten bestaande uit 3 zoekwoorden dekken zo’n 21,9 procent van de zoekopdrachten;
  • Long tail zoekwoorden – zoekopdrachten bestaande uit 3 woorden of meer – dekken in totaal ruim 85,4 procent van alle zoekopdrachten!

Zoekwoorden en zoekvolumes

Zoals eerder aangegeven focussen veel bedrijven zich met name op generieke zoekwoorden met een hoog zoekvolume. De vraag is: Doen bedrijven dit nog steeds wanneer zij weten dat zoekwoorden met een hoog volume – lees: 500+ zoekopdrachten- slechts 0,36 procent van alle zoekvolumes omvatten? En dat ruim 96,54 procent van al het zoekvolume gaat naar, jawel(!), de long tail zoekwoorden?

Cirkeldiagram van het zoekvolume aandeel van long tail zoekwoorden.

De cirkeldiagram toont aan dat ruim 93% van de zoekwoorden met een zoekvolume van minder dan 20 searches per maand, het meest gebruikt worden.

Uiteindelijk is het belangrijk om de voorgaande gegevens niet alleen los van elkaar te zien en te bundelen. Ahrefs deed dit in haar analyse en toonde aan dat ruim 57,6% van het zoekverkeer aangetrokken kan worden met long tail zoekwoorden.

Cirkeldiagram over de som van zoekvolumes per aantal zoekwoorden.

De cirkeldiagram toont aan dat ruim 57,6% van het zoekverkeer binnen te halen is met long tail zoekwoorden.

De generieke zoekopdrachten die vaak uit één of twee zoekwoorden bestaan omvatten 42,4 procent van het totaal aan zoekvolumes. De overige 57,6 procent van de zoekvolumes, target u dus het best met long tail zoekwoorden.

De Search Demand Curve

De mensen die al bekend zijn met long tail SEO kennen waarschijnlijk de long tail curve wel. Voor de mensen die hier niet bekend mee zijn; de long tail SEO curve is een aflopende curve die aantoont dat naarmate het aantal woorden in een zoekopdracht toeneemt, het zoekvolume afneemt.

Afbeelding van de long tail zoekwoorden curve

De long tail zoekwoorden curve illustreert des te meer zoekwoorden een zoekopdracht bevat, des te hoger de kans op conversie en des te lager de concurrentie is.

Een curve die hierop lijkt is de Search Demand Curve. Ahrefs heeft haar onderzoeksresultaten geprojecteerd op deze curve. Hieruit is op te maken dat u door het weglaten van long tail zoekopdrachten (en andere zoekopdrachten met een laag zoekvolume bestaande uit 1 of 2 zoekwoorden) een flink stuk van uw organische zoek potentieel kunt mislopen. Daar tegenover staat eveneens dat 40 procent van alle zoekopdrachten 50 keer of minder per maand gebruikt worden.

Afbeelding van de Search Demand Curve van Ahrefs.

De invloed van voice search

Eerder in dit artikel behandelde ik een aantal statistieken en feiten die het belang van long tail SEO op dit moment bewijzen. Naast deze statistieken is er echter een opkomende trend die het belang van een long tail strategie zal vergroten: Voice Search. Voice searches bestaan over het algemeen uit langere zoekopdrachten (long tail) en soms zelfs volledige zinnen, omdat men op natuurlijke wijze een vraag stelt, zoals men die ook aan een persoon zou stellen. Het bestaat al een langere tijd, maar dankzij de ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie zijn bots steeds beter in staat om ‘de menselijke taal’ (natural language) te begrijpen. Hierdoor worden ingesproken zoekopdrachten met een duidelijke intentie steeds beter geïnterpreteerd door Google en sluiten de door Google gegeven zoekresultaten hier steeds beter op aan.

De huidige staat van voice search en de toekomst

Er zijn inmiddels tal van statistieken vrijgegeven omtrent voice search. Ik heb een opsomming gemaakt van de belangrijkste statistieken die de groei en het toekomstig potentieel aanduiden:

  • Hoewel het grootste gedeelte van alle zoekopdrachten nog getypt wordt, is het aantal voice searches sinds 2008 met 3500 procent toegenomen, meldt SearchEngineWatch.
  • Van de mensen die gebruik maken van voice search doet 11 procent dit al minimaal 3,5 jaar. Ruim 60 procent maakt hier sinds het afgelopen 1,5 jaar al gebruik van, aldus MindMeld.
  • Momenteel gebruikt 40 procent van de volwassenen ten minste eenmaal per dag voice search, blijkt uit onderzoek van Location World.
  • Van de voice search gebruikers valt 25 procent in de categorie 16-24 jaar, zo blijkt uit statistieken van Global Web Index.
  • Volgens Comscore zal in 2020 50 procent van het totaal aan zoekopdrachten bestaan uit voice searches.

Long tail strategie

Er is dus veel laaghangend fruit in de vorm van long tail zoekopdrachten en low volume zoekopdrachten. Door op deze trends in te spelen is een bijkomend voordeel dat long tail zoekopdrachten zich in meerdere mate lenen voor featured snippets dan andere zoekopdrachten.

Long tail zoekwoorden clusteren

U denkt nu misschien dat u, om hetzelfde zoekvolume binnen te halen met een long tail strategie, nu heel veel pagina’s aan dient te maken om op al deze verschillende zoekwoorden te ranken. Dat hoeft niet per se en dat raden wij ook af. Door in uw zoekwoord analyse long tail zoekwoorden te clusteren op basis van de zoekintentie, hoeft u minder pagina’s te maken om op deze zoekwoorden te ranken in zoekresultaten.

Conclusie: Speel tijdig in op het belang van long tail SEO

Het is dus duidelijk dat long tail en specifieke zoektermen, ondanks het lage zoekvolume, steeds belangrijker worden voor uw SEO strategie.
Een doordachte long tail SEO strategie hanteren is dus van toenemend belang voor uw SEO resultaat. Een SEO strategie waarbij u makkelijker kunt ranken op specifieke zoekwoorden met een hoger conversiepotentieel, waarbij uw succeskansen vergroot worden en u het risico op hoge concurrente spreidt. Speel dus tijdig in op dit toenemende belang van long tail SEO, voordat uw concurrentie er eerder de vruchten van plukt.

Meer weten over SEO? Bekijk dan ook onderstaande video-presentatie over veranderend zoekgedrag: