Zoekmachine optimalisatie

Nieuwe gedragscode Zoekmachine Marketing

 

OrangeValley  heeft samen met  achttien andere bedrijven die zijn aangesloten bij de IAB Taskforce Search  de vernieuwde Zoekmachine Marketing Gedragscode ondertekend. Deze gedragscode vormt een  belangrijke basis om de Nederlandse markt voor zoekmachinemarketing verder te professionaliseren en transparanter te maken. Onder zoekmachinemarketing vallen zowel zoekmachine-optimalisatie (SEO) als het adverteren in zoekmachines (SEA).

Informatieplicht wordt belangrijker

De laatste versie van de gedragscode dateerde uit 2009 en was sterk verouderd en niet langer werkbaar. De nieuwe gedragscode bestaat voor een belangrijk deel uit een informatieplicht naar adverteerders, zodat zij op basis van de juiste informatie de juiste keuzes kunnen maken. De gedragscode dient onder meer als basis om duidelijkheid te scheppen over waar het intellectueel eigendom van campagnes ligt, om duidelijkheid te geven over de verplichtingen bij de overdracht van campagnes en om bureaus te verplichten om adverteerders correct te informeren.

Download hier de vernieuwde gedragscode.