Website foto 11 – 2019

Website Migratie

Een website migratie is een ingrijpende operatie. Naast de technische implicaties is het behoud van de conversies en met name het organische verkeer (SEO) een belangrijk aandachtspunt. We hebben inmiddels 200.000+ URL´s succesvol gemigreerd. Met op zijn minst conversie behoud en zeer regelmatig verbetering. Dus een website migratie is bij ons in veilige handen.

Een website migratie is soms nodig, maar biedt ook kansen

Een migratie van een website is een project op zich, wat om een gedegen voorbereiding vraagt.

Iedere reden voor een migratie heeft een iets andere aanpak. Of het een bedrijfsovername of een nieuw design betreft, het gedetailleerd uitvoeren van een website migratie levert een vlekkeloze overgang. In het verleden hebben meerdere grote organisaties hun website migratie danig onderschat, met alle negatieve consequenties van dien. Daarom hebben we een gedegen plan van aanpak om de risico´s tot nul terug te brengen. Naast die vlekkeloze overgang zetten we alles op alles om niet alleen het verkeer te behouden, maar zelf te verbeteren of te vergroten. Met nieuwe optimale structuren en de toepassing van de laatste technologieën. Met tevreden opdrachtgevers tot gevolg

Wordt ondersteund door de experts van OrangeValley

Calender
Data set

Consequenties Website Migratie

Wanneer een website migratie niet goed uitgevoerd wordt, kan dat ingrijpende consequenties hebben, te weten:

 • Het aantal websitebezoekers neemt af
 • Het aantal conversies neemt af
 • Negatieve gebruikerservaring van bestaande en nieuwe bezoekers
 • De klikprijzen (CPC) van je campagnes kunnen stijgen

We hebben inmiddels jarenlange ervaring met website migraties, zowel in het uitvoeren als het begeleiden van de migratie trajecten. Deze ervaring en kennis hebben we opgenomen in een bewezen eigen aanpak. Met deze aanpak begeleidt OrangeValley je migratie succesvol en met behoud van alle bezoekers en metingen. De website migratie aanpak bij OrangeValley kenmerkt zich door de volledige benadering vanuit alle verschillende specialismen, waaronder Zoekmachine optimalisatie (SEO), Advertising (SEA & Display), Webanalyse (WA) en Conversie optimalisatie (CO).

Website migratie analyse en vaststellen KPI’s

Voordat de website migratie daadwerkelijk wordt uitgevoerd hebben we een interactieve sessie om het gehele migratieproces door te spreken en de KPI’s vast te stellen. We gebruiken de kennis van onze verschillende disciplines om het migratieproces kritisch tegen het licht te houden en stellen mogelijke verbeteringen vast. Optioneel voeren we een doelgroepanalyse uit en stellen samen een nieuwe websitestructuur vast. De nieuwe websitestructuur zal vervolgens als leidraad dienen voor het verdere migratieproces.

MarketAutomation
Blog

Website migratie begeleiding en uitvoering

Wij begeleiden en adviseren in het gehele migratietraject. We stellen een uitgebreid stappenplan op waarbij we de te nemen stappen bepalen op basis van prioriteit. We ondersteunen bij het doorvoeren van de verbeterpunten en controleren of de verbeterpunten correct zijn doorgevoerd. We meten de impact van de website migratie op de websitebezoekers en performance en sturen bij waar nodig.

Website Migratie Monitoring

Tijdens en na de website migratie analyseren we intensief de nieuwe situatie om de impact te bepalen en bij te sturen indien nodig. Deze analyses worden verwerkt in een rapportage om de voortgang te kunnen delen. Door de website migratie vanuit onze verschillende disciplines continu te monitoren is het mogelijk direct te sturen op alle facetten van de website migratie. Waarbij we nogmaals streven naar een minimaal onmerkbaar resultaat maar altijd op zoek zijn naar verbetering van de resultaten.

marketing-data
Goal

Website Migratie aanpak

Onze website migratie draagt bij aan het behouden of verhogen van het conversiepercentage en de bezoekersaantallen.

Website migratie

1. Strategie

De eerste fase om een website migratie succesvol uit te voeren is het bepalen van randvoorwaarden. Vanuit de strategische benadering zullen de randvoorwaarden worden opgesteld. In de strategiefase komen de volgende onderdelen aan bod:

 • Strategische sessie en vaststellen van de KPI’s.
 • Bepalen van de randvoorwaarden.
Contentmarkerting
Data-team

2. Analyse

Nadat de strategische sessie heeft plaatsgevonden worden er verschillende analyses uitgevoerd in de analyse fase. Zo wordt het proces en de website geanalyseerd en aan de hand daarvan de impact van de website migratie in kaart gebracht. De volgende analyses worden uitgevoerd

 • Procesanalyse, toetsing van het proces en de te nemen stappen
 • Site analyse, toetsing van de website en adviserende rol
 • Impact analyse om de impact te bepalen van de website migratie

3. Realisatie & Implementatie

Met de input uit de analyse fase is het in de realisatie & implementatie fase van belang om te bepalen welke stappen er genomen moeten worden. Daarnaast is het van belang om na te gaan welke concrete acties er nog voor de website migratie moeten worden opgepakt.

Er vindt controle plaats op de juiste implementatie van de uitgevoerde acties zodat de website migratie zonder zorgen uitgevoerd kan worden. In de realisatie & implementatiefase krijg je een:

 • Multidisciplinair stappenplan met duidelijke acties
 • Structureel advies & planningsbewaking op de uit te voeren acties
 • Controle en toetsing op de uitgevoerde acties

Nadat de controle en toetsing van de uitgevoerde acties heeft plaatsgevonden vindt de website migratie plaats.

Planning
SEOaanpak

4. Optimalisatie en nazorg

De website migratie heeft plaatsgevonden en de eerste resultaten na de migratie worden inzichtelijk. OrangeValley analyseert de impact van de website migratie en gebruikt de inzichten om verbeteringen door te voeren en aanpassingen te verrichten. Uiteindelijk is de website migratie volledig afgerond en zullen de vervolgstappen bepaald worden.

Neem gerust contact met ons op wanneer je vragen hebt over een website migratie of onze aanpak.

Just Justa fotografie

Geïnteresseerd in onze Migratie Aanpak? Neem contact op!

Op zoek naar een duurzame partner die je op basis van onafhankelijk advies ondersteunt met jouw website migratie? Laat hier je gegevens achter en wij nemen contact met je op.