“Een website migratie brengt risico’s met zich mee. Maar misschien nog wel meer kansen.”

Een migratie van een website is een project op zich en vraagt om een gedegen voorbereiding. Er zijn verschillende redenen waarom een website migratie uitgevoerd wordt, wat kan variëren van een bedrijfsovername tot een nieuw design. 

In het verleden zijn er meerdere grote organisaties geweest (Transavia & AD.nl) die een website migratie hebben onderschat en daardoor direct de (negatieve) gevolgen van hebben ondervonden.

Calender
Data set

Risico’s Website Migratie

Er zijn diverse risico’s wanneer een website migratie niet goed uitgevoerd wordt, te weten:

 • Aantal websitebezoekers neemt af
 • Aantal conversies neemt af
 • Negatieve gebruikerservaring van bestaande en nieuwe bezoekers
 • Klikprijzen (CPC) van je campagnes kunnen stijgen

OrangeValley heeft veel ervaring met website migraties, zowel in het uitvoeren als begeleiden van de trajecten. Deze ervaring en kennis is omgezet in een bewezen eigen aanpak. Met deze aanpak begeleidt OrangeValley je migratie succesvol en met behoud van alle bezoekers en metingen. De website migratie aanpak bij OrangeValley kenmerkt zich door de volledige benadering vanuit alle verschillende specialismen, waaronder Zoekmachine optimalisatie (SEO), Advertising (SEA & Display), Webanalyse (WA) en Conversie optimalisatie (CO).

Website migratie analyse en vaststellen KPI’s

Voordat de website migratie daadwerkelijk wordt uitgevoerd is er een sessie tussen jou en OrangeValley om het gehele migratieproces door te spreken en de KPI’s vast te stellen. We gebruiken de kennis van onze verschillende disciplines om kritisch het migratieproces tegen het licht te houden en stellen verbeteringen vast. Optioneel voeren we een doelgroepanalyse uit en stellen samen een nieuwe websitestructuur vast. De nieuwe websitestructuur zal vervolgens als leidraad dienen voor het verdere migratieproces.

MarketAutomation
Blog

Website migratie begeleiding en uitvoering

OrangeValley begeleidt en adviseert het gehele migratietraject, helpt bij het doorvoeren van de verbeterpunten en controleert of de verbeterpunten correct zijn doorgevoerd. We stellen een uitgebreid stappenplan op waarbij we de te nemen stappen bepalen op basis van prioriteit. OrangeValley meet de impact van de website migratie op de websitebezoekers en performance en stuurt bij waar nodig.

Website migratie Monitoring

Tijdens en na de website migratie analyseert OrangeValley intensief de nieuwe situatie om de impact te bepalen en mogelijk bij te sturen indien nodig. Deze analyses worden verwerkt in een rapportage om de voortgang in kaart te brengen. Door je website migratie vanuit onze verschillende disciplines continu te monitoren is het mogelijk direct te sturen op alle facetten van de website migratie.

marketing-data
Goal

Website migratie aanpak

Het op de juiste manier uitvoeren van een website migratie draagt bij aan het behouden of verhogen van het conversiepercentage en de bezoekersaantallen.

Website migratie

1. Strategie

De eerste fase om een website migratie succesvol uit te voeren is het bepalen van randvoorwaarden. Vanuit de strategische benadering zullen de randvoorwaarden worden opgesteld. In de strategiefase komen de volgende onderdelen aan bod:

 • Strategische sessie en vaststellen van de KPI’s
 • Bepalen van de randvoorwaarden
Contentmarkerting
Data-team

2. Analyse:

Nadat de strategische sessie heeft plaatsgevonden worden er verschillende analyses uitgevoerd in de analyse fase. Zo wordt het proces en de website geanalyseerd en aan de hand daarvan de impact van de website migratie in kaart gebracht. De volgende analyses worden uitgevoerd

 • Procesanalyse, toetsing van het proces en de te nemen stappen
 • Site analyse, toetsing van de website en adviserende rol
 • Impact analyse om de impact te bepalen van de website migratie

3. Realisatie & Implementatie

Met de input uit de analyse fase is het in de realisatie & implementatie fase van belang om te bepalen welke stappen er genomen moeten worden. Daarnaast is het van belang om na te gaan welke concrete acties er nog voor de website migratie moeten worden opgepakt.

Er vindt controle plaats op de juiste implementatie van de uitgevoerde acties zodat de website migratie zonder zorgen uitgevoerd kan worden. In de realisatie & implementatiefase krijg je een:

 • Multidisciplinair stappenplan met duidelijke acties
 • Structureel advies & planningsbewaking op de uit te voeren acties
 • Controle en toetsing op de uitgevoerde acties

Nadat de controle en toetsing van de uitgevoerde acties heeft plaatsgevonden vindt de website migratie plaats.

Planning
SEOaanpak

4. Optimalisatie en nazorg

De website migratie heeft plaatsgevonden en de eerste resultaten na de migratie worden inzichtelijk. OrangeValley analyseert de impact van de website migratie en gebruikt de inzichten om verbeteringen door te voeren en aanpassingen te verrichten. Uiteindelijk is de website migratie volledig afgerond en zullen de vervolgstappen bepaald worden.

Neem gerust contact met ons op wanneer je vragen hebt over een website migratie of onze aanpak.

Vragen? Neem contact op