Content Marketing

1-1 Interview

1-op-1 interviews zijn een waardevolle methode in usability-onderzoek. Deze interviews bieden diepgaande inzichten in de gebruikerservaring doordat ze ons in staat stellen te observeren en rechtstreeks vragen te stellen aan individuele deelnemers. Door de motivaties, frustraties en gedragingen van gebruikers te begrijpen, kunnen we gebieden voor verbetering in digitale producten identificeren en aanpakken.

Waarom 1-1 Interview?

  • Vraag het direct aan de gebruiker
  • Antwoord op 'waarom?'
  • Diepgaand user onderzoek
  • Observatie van gedrag
  • Verbeteren customer experience
U-Lab

Vraag het direct aan je eindgebruiker

Tijdens een 1-op-1 interview wordt een diepgaand gesprek over een bepaald onderwerp gevoerd om een probleemstelling goed te doorgronden. 

Wij voeren het diepte-interview voor je uit met participanten die binnen je (beoogde) doelgroep vallen. Op deze manier krijg je een goed beeld van de individuele opvattingen en meningen van gebruikers uit je doelgroep en kom je meer te weten over achterliggende opvatting en meningen over je producten of diensten.

Visualization

Hoe gaan we te werk?

Structuur

Een diepte-interview is semi-gestructureerd en bevat dus geen standaard vragenlijst. Het gesprek tussen de interviewer en de respondent wordt in een bepaalde richting geleid. Door middel van een lijst met gesprekspunten, en in sommige gevallen uitgewerkte vragen, worden respondenten geprikkeld om vrijuit te praten. 

Interactie

We willen zo veel mogelijk informatie verkrijgen uit de respondent. Daarom zorgt de interviewer ervoor dat er interactie ontstaat. Naast het stimuleren van interactie, gebruikt de interviewer technieken om zo volledig mogelijke informatie te verzamelen. De interviewer kan bijvoorbeeld de houding van de respondent spiegelen waardoor er meer vertrouwen ontstaat en de respondent op zijn of haar beurt meer informatie geeft. Ook kan de interviewer bewust stiltes laten vallen waardoor de respondent uit zichzelf meer informatie deelt.

Een diepte-interview hoeft niet altijd face-to-face plaats te vinden. Diepte-interviews worden ook wel online of telefonisch uitgevoerd. Uiteraard heeft dit wel invloed op de mate waarin een het interview persoonlijk is. Een online of telefonisch interview heeft een andere sfeer dan een persoonlijk diepte-interview waarbij de interviewer en respondent face-to-face tegenover elkaar zitten.

Voordelen

  • De kans om door te vragen op basis van andere inzichten verkregen uit ons Biometrisch Usability Lab.
  • Maakt wensen en vragen van je doelgroep over een specifieke (online) dienst inzichtelijk en verklaarbaar.
  • Biedt de mogelijkheid om diepgaande analyses te maken tijdens de task recordings.
  • Geeft inzicht in de behoefte naar specifieke content van uw doelgroep.

Ook met je eindgebruiker aan tafel? Neem contact op!