“Hoger rendement door gerichte optimalisatie van alle website elementen die belangrijk zijn voor de user experience, het orderproces en de customer journey”

Conversie Optimalisatie richt zich op het inspelen op de behoeftes en het bezoekersgedrag van uw doelgroep. Met de focus op geoptimaliseerde interactie tussen uw doelgroep en uw merk, evenals het voeren van een passende dialoog binnen de customer journey, verhoogt u het rendement van uw (mobiele) website of applicatie.

Wat is Conversie Optimalisatie?

Conversie Optimalisatie gaat over het begrijpen van uw doelgroep. Het doorgronden van de bezoekers (groepen) en het gedrag vormt hierbij een belangrijke factor. Conversie Optimalisatie geeft antwoord op de vraag wat uw doelgroep motiveert, welke criteria voor hen belangrijk zijn tijdens het aankoopproces en wat redenen voor de doelgroep zijn om af te haken. Het begrijpen van deze en meer doelgroep- en website-georiënteerde vragen bepalen het succes van uw Conversie Optimalisatie activiteiten.

Onze customer journey gerichte Conversie Optimalisatie aanpak

Door toenemende ‘touch points’, het snel veranderende gedrag van uw bezoekers en klanten, wordt de customer journey steeds complexer. Elke fase binnen de customer journey werpt vragen, drempels en nieuwe behoeftes op voor uw (potentiële) bezoekers en klanten. Dit veranderende landschap van communicatiekanalen vereist verschillende typen content, andere overtuigingstechnieken per fase, middel en zodoende een andere Conversie Optimalisatie strategie.

CO_CA_1

Onze Conversie Optimalisatie aanpak richt zich op het verbeteren van uw totale online marketing rendement. Data voortkomend uit de webanalyse vormt een belangrijk startpunt, evenals het stellen van hypotheses en uitvoeren A/B-tests. Wij maken continu de afweging tussen energie die wij steken in optimalisatie (effort) en het rendement dat wij verwachten dat hieruit voortvloeit (gain).

Conversie optimalisatie

Door te testen weet u zeker of bedachte oplossingen daadwerkelijk een positieve bijdrage leveren aan uw omzet. Zo niet, dan voorkomt u in ieder geval dat iets geïmplementeerd wordt dat geen, of zelfs een negatieve impact heeft.

Met onze gegronde benadering en de juiste tooling zorgen wij voor een gestructureerde aanpak met bewezen grensverleggend resultaat.

Conversie Optimalisatie diensten van OrangeValley:
Artikelen over Conversie Optimalisatie van OrangeValley specialisten: