Conversie Optimalisatie richt zich op het inspelen op de behoeftes en het bezoekersgedrag van je doelgroep. Met de focus op geoptimaliseerde interactie tussen je doelgroep en je merk, evenals het voeren van een passende dialoog binnen de customer journey, verhoog je het rendement van je (mobiele) website of applicatie.

Wat is Conversie Optimalisatie?

Conversie Optimalisatie gaat over het begrijpen van jouw doelgroep. Het doorgronden van de bezoekers (groepen) en het gedrag vormt hierbij een belangrijke factor. Conversie Optimalisatie geeft antwoord op de vraag wat jouw doelgroep motiveert, welke criteria voor hen belangrijk zijn tijdens het aankoopproces en wat redenen voor de doelgroep zijn om af te haken. Het begrijpen van deze en meer doelgroep- en website-georiënteerde vragen bepalen het succes van je Conversie Optimalisatie activiteiten.

Onze customer journey gerichte Conversie Optimalisatie aanpak

Door toenemende ‘touch points’, het snel veranderende gedrag van jouw bezoekers en klanten, wordt de customer journey steeds complexer. Elke fase binnen de customer journey werpt vragen, drempels en nieuwe behoeftes op voor jouw (potentiële) bezoekers en klanten. Dit veranderende landschap van communicatiekanalen vereist verschillende typen content, andere overtuigingstechnieken per fase, middel en zodoende een andere Conversie Optimalisatie strategie.

De fases van de Customer Journey: Touch, Tell, Sell en Care

Onze Conversie Optimalisatie aanpak richt zich op het verbeteren van je totale online marketing rendement. Data voortkomend uit de webanalyse vormt een belangrijk startpunt, evenals het stellen van hypotheses en uitvoeren A/B-tests. Wij maken continu de afweging tussen energie die wij steken in optimalisatie (effort) en het rendement dat wij verwachten dat hieruit voortvloeit (gain).

Conversie optimalisatie

Door te testen weet je zeker of bedachte oplossingen daadwerkelijk een positieve bijdrage leveren aan je omzet. Zo niet, dan voorkom je in ieder geval dat iets geïmplementeerd wordt dat geen, of zelfs een negatieve impact heeft.

Met onze gegronde benadering en de juiste tooling zorgen wij voor een gestructureerde aanpak met bewezen grensverleggend resultaat.

Conversie Optimalisatie diensten

Conversie optimalisatie scan

"In korte tijd al jouw belangrijkste conversie optimalisatie kansen in beeld" Breng de belangrijkste conversie optimalisatie kansen voor je bedrijf...

Meer informatie

Heatmaps

"Specifiek inzicht in onderdelen van je website die het meest bekeken worden" Door het verzorgen van heatmaps verzamelen wij inzichten...

Meer informatie

Optimize 360

"Optimaliseer de gebruikerservaring binnen elke fase van de customer journey door te testen met totaaloplossing Optimize 360." Als één van...

Meer informatie