“Een relevante dialoog voeren in alle fasen van de customer journey leidt tot hoger rendement.”

Het optimaal inspelen met content en aanbod op de behoeftes van uw doelgroep door de gehele customer journey, levert een hoger rendement van uw (mobiele)website of app. Met de focus op een optimale dialoog in de gehele customer journey.

Grensverleggend in Conversion Rate Optimalisatie (CRO)

Conversion Rate Optimalisatie gaat over het begrijpen van de doelgroep. Het doorgronden van de bezoekers (groepen). Wat motiveert uw doelgroep? Welke criteria zijn voor hen belangrijk in hun koopproces? Waarom haken ze af? Het begrijpen van deze en meer vragen bepaalt het succes van Conversion Rate Optimalisatie.

Voor we aan het CRO traject beginnen, analyseren we de Webanalyse-data in de hele customer journey. Met het testen verzamelen we vervolgens kwalitatieve data om te achterhalen wat uw bezoeker motiveert en waarom ze afhaken. Het resultaat is dat we aangeven, welke content op welk moment gepresenteerd moet worden om de dialoog met uw doelgroep optimaal te voeren.

We zetten uw doelgroep centraal, maar de juiste technologie is cruciaal. We gebruiken onze tooling en technieken van het meten van (micro) conversies en technische analyses tot en met het aansturen van content & design en het monitoren en rapporteren van de effecten.

We kunnen designers, webbouwers en copywriters exact aangeven hoe de techniek, content en het design van de (mobiele)website of app verbeterd moet worden. We dragen onze kennis over en zijn open in onze werkwijze en tooling.

Alles met het doel om op alle vragen en behoeftes van uw doelgroep in de customer journey steeds de juiste pagina met de juiste boodschap te geven.

Conversion Rate Optimalisatie in de customer journey

Het gedrag van mensen verandert. Met steeds meer ‘touch points’ wordt de customer journey steeds complexer.

In elke fase van de customer journey zijn de vragen, drempels en behoeften van mensen anders en dat vereist andere content, andere overtuigingstechnieken per fase en dus een andere conversie optimalisatie strategie.

CO_CA_1

Hoe ziet de customer journey van de doelgroep eruit? Welke kanalen en devices gebruikt de doelgroep in de customer journey en welke content op uw (mobiele) website of app sluit daar het beste bij aan?

We verbeteren de functionaliteit van de website, de teksten op de website, de performance.  Ook de overtuigingskracht van de aangeboden informatie is een factor die een rol speelt in dit proces. Onze conversiespecialisten analyseren daarbij het gedrag en de beweegredenen van de bezoekers op de website.

Gestructureerde aanpak

Met onze conversion rate optimalisatie aanpak verbeteren we uw totale online marketing rendement. Het startpunt is de data, zowel kwantitatief (webanalyse) als kwalitatief (het “waarom”), en op basis hiervan stellen we hypotheses. Daarbij maken we steeds de afweging tussen energie die we met elkaar moeten steken in een verbetering (effort) en het rendement dat we verwachten (gain).

We maken voor elke (mobiele)website of app een overzichtelijke effort/gain matrix om zo de verbeteringen te bepalen die het meeste rendement opleveren. Onze kennis en ervaring hebben we geborgd in het maturity model met een gestructureerde aanpak en met de juiste tooling zorgen wij voor een heldere aanpak met bewezen grensverleggende resultaten.

Conversie optimalisatie

Lees meer

Conversie optimalisatie vormt een belangrijk onderdeel van een integrale online marketing aanpak. Onze conversie optimalisatie aanpak bestaat onder meer uit de volgende activiteiten:

Improvenator is een online tool die uw organisatie in staat stelt om optimalisatie tests, resultaten en learnings te borgen.
De Conversion Performance Monitor brengt de knelpunten van je website in kaart en zet deze vervolgens om in een ready to go actielijst op basis van effort en gain.
Converteren op je mobiele telefoon? Hoe kan dit beter? We analyseren verbeteringen en zorgen voor meer conversie op mobiel.
Luistert u online naar uw klant? Leer uw klanten beter kennen en verhoog uw conversie.

Meer informatie en artikelen over conversion rate optimalisatie