Nieuws

IAB dossier zoekmachinemarketing beschikbaar

 

Recent is het nieuwe dossier over zoekmachinemarketing van het IAB verschenen.  Dit dossier behandelt een groot aantal ontwikkelingen omtrent zoekmachinemarketing voor de Nederlandse markt. In dit artikel worden een aantal hoogtepunten kort toegelicht. Uiteraard kunt u ook het volledige dossier downloaden.

IAB dossier zoekmachinemarketing

OrangeValley is sinds de oprichting van de taskforce Search van het IAB vertegenwoordigd in het bestuur en vervult sinds de oprichting een actieve rol bij marktonderzoeken en kennisontwikkeling omtrent dit vakgebied.

De Taskforce Search bestaat naast OrangeValley uit  in totaal 17 andere deelnemende zoekmachinemarketingbureaus en adverteerders. Met onder andere de “Gedragscode Zoekmachinemarketing” en het documentsjabloon “Request for Proposal” werkt de taskforce aan richtlijnen door middel van documenten en kennissessie, samengesteld door de gezamenlijke kennis van de leden.

Na het in december 2009 gelanceerde dossier zoekmachinemarketing van de Taskforce Search van het IAB is het tijd voor een geüpdatete versie. Dit artikel gaat in op een aantal hoogtepunten uit dit dossier. U kunt ook direct het complete dossier zoekmachinemarketing downloaden.

Hoogtepunten in zoekmachine marketing

Onderstaand een aantal hoogtepunten uit het dossier zoekmachine marketing.

Zoekmachinemarketing verandert ons geheugen

De invloed van zoekmachines is groot. Zelfs zo groot dat het ons geheugen verandert. Door zoekmachines onthouden we waar we specifieke informatie kunnen vinden. De informatie zelf onthouden we steeds minder goed. Met behulp van zoekmachinemarketing kunnen bedrijven potentiële klanten bereiken.

Drie strategieën in zoekmachine marketing

In grote lijnen herkennen we 3 strategieën in zoekmachinemarketing.

  1. Het gebruikmaken van de bestaande vraag naar een bepaald product of dienst;
  2. Het stimuleren van een bestaande vraag of het creëren van nieuwe vraag via overige mediakanalen en inspelen op de veranderende vraag via zoekmachinemarketing.
  3. Het laden van de merknaam en/of propositie zodat het zoeken naar een bepaalde dienst/product wordt vervangen door het zoeken op merknaam.

Zoekmachine marketing belangrijk als pullmarketing instrument

Zoekmachinemarketing is pull marketing op zijn best. In het bepalen van een mediastrategie is het van belang rekening te houden met zowel push- als pull-strategieën. Het één kan niet zonder het ander. Het dossier gaat in op een case uit de praktijk van Carglass waarin te zien is welke voordelen push- en pull-marketing op elkaar hebben.

Integratie marketingmiddelen met zoekmachine marketing

Synergie tussen de marketingmiddelen (push- en/of pull-marketing) zorgt voor een optimaal effect. Die synergie krijg je door de marketingmiddelen optimaal te integreren in de organisatie.

Het is geen eenvoudige klus om zoekmachinemarketing te integreren in de organisatie. Allereerst moet de strategie passen bij de mogelijkheden van de organisatie. Daarnaast moet zoekmachinemarketing passen in de online middelenmix. Bij zoekmachinemarketing geldt 1+1=3 waarbij zoekmachine optimalisatie (SEO) en zoekmachine adverteren (SEA) gezamenlijk meer resultaat halen dan wanneer de kanalen los van elkaar worden ingezet. Ten derde is het belangrijk om draagvlak binnen de organisatie te hebben. Er zijn immers verschillende disciplines nodig om zoekmachinemarketing te realiseren.

zoekmachinemarketing integratie

Het dossier bespreekt een procesmatige aanpak voor een planmatige aanpak van zoekmachinemarketing en het integreren van deze aanpak in de organisatie. Daarnaast worden er tips gegeven die helpen bij het zelf uitvoeren van zoekmachinemarketing.

Geavanceerder mogelijkheden van adverteren in zoekmachines (SEA)

De programma’s voor betaalde zoekresultaten (zoals Google AdWords) bieden een breed scala aan mogelijkheden om zoekmachinegebruikers op producten en/of diensten te wijzen. De adverteerder betaalt alleen zodra er op een advertentie wordt geklikt.

Het dossier gaat dieper in op de diverse mogelijkheden die Google AdWords biedt. De mogelijkheden in het zoeknetwerk en display netwerk van Google worden besproken. Zo is het mogelijk om de advertenties in het zoeknetwerk uit te breiden met onder andere sitelinks, reviews van kopers en andere extensies.

Dat AdWords voor alle soorten organisaties resultaat oplevert laat de case zien die in het dossier wordt besproken. De case behandelt de gevolgde aanpak voor Pleegzorg Nederland. De eerder besproken integratie van marketingmiddelen is ook hier ingezet en heeft voor extra resultaat gezorgd. Learnings worden gedeeld waar andere organisaties ook van kunnen leren.

Het dossier geeft in een apart hoofdstuk concrete adviezen waarbij rekening gehouden moet worden tijdens het management van de campagnes.

Drie componenten voor zoekmachine optimalisatie (SEO)

Zoekmachine optimalisatie bestaat uit drie componenten die zorgen voor een betere vindbaarheid: content, techniek en linkopbouw.  Deze drie componenten worden uitgebreid behandeld in het dossier.

Bij het plaatsen van content op pagina’s is het belangrijk om aan zoekmachines duidelijk te maken wat het onderwerp van deze content is. Het dossier behandelt hoe zoekmachines kijken naar content en op welke plaatsen deze op de webpagina terug moeten komen. Ook het juist gebruik van afbeeldingen en links wordt besproken.

De basis elementen van zoekmachine vriendelijke techniek van een website worden besproken in het dossier. Zo zijn het gebruik van leesbare URL’s, redirects en het voorkomen van duplicate middelen om de techniek zoekmachine vriendelijker te maken. Ook de laadtijd van de webpagina speelt een rol.

De linkopbouw of de linkstructuur van een website verbeteren is vaak één van de belangrijkste factoren tijdens een zoekmachine optimalisatie traject. Linkbuilding gaat het niet alleen om het aantal links maar ook om de kwaliteit van de links. Het dossier legt uit hoe deze kwaliteit bepaald kan worden en hoe een organisatie linkbuilding in kan zetten.

Tools voor zoekmachine marketing

Voor zoekmachine optimalisatie zijn diverse tools online beschikbaar. Het dossier gaat in op een aantal van deze tools, de functionaliteit en de bruikbaarheid van de tool. Het is dan mogelijk om een keuze te maken in het gebruik van de tools die nodig zijn.

Meetbaar maken van zoekmachine marketing

Zoekmachinemarketing is een zeer goed meetbaar marketinginstrument. Het dossier behandelt in een los hoofdstuk welke KPI’s helpen bij het sturen op rendement van de organisatie. Daarnaast wordt ingegaan op het meetbaar maken van ROI vanuit zoekmachine adverteren en zoekmachine optimalisatie.

Het verbeteren van de ROI is een belangrijk onderdeel van het succes van zoekmachinemarketing. Google Analytics helpt bij het vinden van knelpunten in de website, het vinden van kansen of data om testen op te baseren. Deze inzichten zijn te gebruiken voor het verbeteren van de totale ROI van je website in het algemeen en van zoekmachinemarketing specifiek.

Tot slot

De Taskforce heeft het dossier zeer zorgvuldig samengesteld. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van het dossier zoekmachinemarketing of andere zaken van de Taskforce Search kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen naar [email protected]

Download het dossier zoekmachinemarketing op de website.