OrangeValley Nr. 1 in WUA! Cookie onderzoek

 

Sinds 5 juni 2012 is de nieuwe cookie-wetgeving van kracht. Dit betekent dat websites gericht op, of actief binnen Nederland, hun bezoekers moeten gaan informeren over welke cookies en trackingsystemen ze inzetten. Voor verder gebruik van deze herkenning zullen ze vervolgens ondubbelzinnig toestemming moeten verkrijgen van de bezoekers. Het niet of niet juist informeren kan leiden tot zeer hoge boetes voor de eigenaar van een website.

Het onderzoeksbureau WUA! heeft samen met de internetjuristen van ICTRecht een onderzoek uitgevoerd onder 100 respondenten naar de wijze waarop verschillende websites de cookiewet hebben geïmplementeerd.

Uit het resultaat van het onderzoek bleek dat de wijze waarop OrangeValley de cookiewetgeving, bij zichzelf (en haar klanten) implementeert, als beste is beoordeeld!

Tijdens dit onderzoek is naar verschillende aspecten gekeken zoals naar:

 • De vindbaarheid van informatie over de cookies
 • De logische locatie van de cookie informatie
 • Het aantal clicks tot een cookie
 • Het duidelijk vertonen van de organisatie
 • De uitleg over de cookies
 • De uitleg van gevolgen als geen cookies worden geaccepteerd
 • De uitleg over het intrekken van de toestemming

Het volledige onderzoek is via WUA! te verkrijgen.

Is de Cookiewet nu een bedreiging of een kans?

Voor veel organisaties is het zaak om de cookiewet juist te implementeren om daarmee een mogelijke boete te voorkomen. Dit betekent dat uiteindelijk op alle sites de customer journey voor de bezoekers gaat  veranderen. Het is uiteraard mogelijk te wachten op de eerste boetes die worden uitgedeeld, maar het is professioneler te zorgen dat de website voldoet aan de wet en daarmee te werken aan het vertrouwen van de bezoeker.

Als online marketingbureau werken we aan de sites van onze opdrachtgevers om zo veel mogelijk bezoekers de cookies te laten accepteren. We gaan hierin verder dan het verstrekken van informatie over de cookiewet en het plaatsen van een knop. Met conversie optimalisatie verbeteren we de dialoog met de bezoeker op de website zodat de impact van het accepteren van een cookie aan het begin van de site uiteindelijk zo min mogelijk impact heeft op de totale funnel c.q. customer journey. Zo is het mogelijk om met multivariatietesten meerdere varianten van een cookieboodschap te maken en deze aan (slechts een klein deel van) de bezoekers op de website te tonen. Zodra de boodschap in verschillende varianten is geoptimaliseerd voor de bezoekers, kan de beslissing worden genomen om deze boodschap definitief te implementeren en de site cookie compliant te maken. We kunnen over de hele keten heen de verkeersbronnen daarbij optimaliseren zodat ook het rendement uit adwords campagnes al is geoptimaliseerd op de implementatie van de cookiewet.

Onze dienstverlening m.b.t. de cookiewet

 • Cookie Audit: het in kaart brengen van de cookies en trackingsystemen en hoe de bezoeker daarover moet worden geïnformeerd en hoe het best toestemming verkregen dient te worden. Tevens volgt een advies over eventuele cookies die niet noodzakelijk zijn en kunnen worden vermeden.
 • Privacy policy: De cookies die worden ingezet uitwerken in een (aanvulling op de) privacy policy of cookie policy.
 • Implementatie plan: Inventarisatie van benodigde technische aanpassingen om aan de toestemmingsvereisten te voldoen en het plaatsen van cookies en andere trackingsystemen te sturen. Tevens kan op basis hier van een technische oplossing worden gekozen of een bestaande technische oplossing gecontroleerd op volledigheid.
 • Conversie optimalisatie: Ontwerp van een toestemmingsmelding (op basis van best practice voor uw doelgroep) en passend binnen de website inclusief begeleiding  van conversieoptimalisatie waarbij d.m.v. multivariatietesten meerdere varianten worden gemaakt en de beste variant wordt geselecteerd alvorens deze uit te rollen naar alle bezoekers.
 • Toestemmingsmodule: Ontwikkelen technische oplossing voor de toestemmingsmelding en het al dan niet inzetten van cookies en tracking.

Heeft u vragen over de wijze waarop u op uw website de cookiewet het best kunt implementeren, dan kunt u contact met ons opnemen voor een vrijblijvend gesprek met één van onze experts. Wilt u verder op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van de cookiewet, meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.