Case

Case Hunkemöller: 27% groei in organische zichtbaarheid na complexe website-migratie bij Hunkemoller.nl

 

In januari 2019 is de eerste van in totaal 12 websites van Hunkemöller gemigreerd van het platform Magento naar Salesforce Commerce Cloud. Het ging om om een combinatie van de migratietypen: Software, Template, Content en Design. Hoe meer verschillende type migraties je tegelijkertijd uitvoert, hoe complexer het gehele traject wordt. Ondanks de complexiteit van de migratie is het Hunkemöller en OrangeValley gelukt zonder merkbaar organisch verlies de site te migreren, sindsdien is zelfs groei gerealiseerd in omzet en organische zichtbaarheid.

Recap Klantcase Hunkemoller 2019

Migratie van Magento naar Salesforce bij Hunkemöller

Voor Hunkemöller was een migratie van Magento naar Salesforce Commerce Cloud nodig om te blijven voorzien in de behoeftes van Hunkemöller’s snel groeiende groep webshop gebruikers. Het nieuwe platform sluit beter aan op de hoge piekbelastingen die dit met zich mee brengt. Daarnaast kon er dankzij een compleet nieuw design beter worden ingespeeld op de steeds belangrijkere Omnichannel mogelijkheden. Bij een website-migratie dient de impact op de positionering in Google zoveel mogelijk beperkt te worden. Bij een goed uitgevoerde SEO migratie is de impact op positionering in Google beperkt en is er tegelijkertijd een goede basis gelegd om na de migratie verder te groeien.

Het koppelen van CMS systemen voor een correcte Hreflang implementatie

Binnen een korte tijdspanne van 9 weken zijn de voorbereidingen getroffen om het hunkemoller.nl domein te migreren van Magento naar Salesforce Commerce Cloud. Omdat Hunkemöller 12 verschillende domeinen heeft bracht dit een aantal uitdagingen met zich mee. Twee verschillende CMS systemen moesten met elkaar gaan communiceren o.a. voor een correcte Hreflang implementatie. Dit om de weergave van domeinen in land en taal te waarborgen. De CMS systemen werden beheerd en ontwikkeld door verschillende development partijen, werkzaam in verschillende landen. In dit traject was OrangeValley samen met Hunkemöller constant de schakel tussen deze partijen.

Daarnaast was de migratie van het hunkemoller.nl domein de eerste in een reeks van 12 migraties. Het was daarom van belang dat de migratie van het hunkemoller.nl domein in een keer in goed zou gaan omdat dit de basis vormt voor de migraties van de overige 11 domeinen die op korte termijn moesten volgen.

Hunkemoller OrangeValley

Succesvolle migratie dankzij uitgebreid migratieplan

Migraties variëren van eenvoudige domeinoverdrachten tot complete revisies van de server-infrastructuur, content management systemen, templates en pagina’s — en in sommige gevallen ook situaties waarbij meerdere websites of merken worden samengevoegd of juist opgesplitst. Organisaties of klanten zien deze verschillende migraties als een “migratie” project ondanks hun aanzienlijk uiteenlopende scopes. OrangeValley onderscheidt de volgende vormen van migratie om de scope te verduidelijken: Hostingmigraties, Protocolmigraties, Softwaremigraties, Domeinmigraties, Templatemigraties, Contentmigraties, Designmigraties en Strategiemigraties. In het geval van Hunkemöller ging het om om een combi- natie van de volgende migratietypen: Software, Template, Content en Design.

Migratiematrix OrangeValley
Hoe meer verschillende type migraties je tegelijkertijd uitvoert, hoe complexer het gehele traject wordt. Om de impact op positionering tijdens de migratie te minimaliseren, is er een uitgebreid migratieplan opgesteld. Het plan omvatte een activiteitenlijst, weekplanning, URL-mapping, monitoring en evaluatie rapportage. Daarnaast is een technisch requirement document opgesteld om de impact op de positionering in Google zoveel mogelijk te beperken en tegelijk een goede basis
te leggen om na de migratie verder door te groeien. Naast deze basis is er onder andere een structured data implementatie uitgerold om thema’s binnen de website semantisch te verbinden en entiteiten te creëren met als doel (zoek)machines meer context te geven om zodoende het beste antwoord te geven op verschillende zoekvragen. Middels twee dynamische structured data templates worden ruim 10.000 pagina’s semantisch aan elkaar verbonden en onderlinge relaties gedefinieerd.

In de nacht van 16 januari is de website van hunkemoller.nl gemigreerd. Google schroeft de crawlactiviteit op wanneer zij een website-migratie waarnemen. Om dit te bespoedigen is Google gepingd met een XML sitemap waarin alle oude (geredirecte) URL’s waren opgenomen. Dit zorgt er tevens voor dat linkwaarde en historie snel wordt overgedragen aan de nieuwe URL, hiermee voorkom je een dip vlak na een website-migratie.

“Binnen Hunkemöller is SEO één van de belangrijkste kanalen. Dit maakte het goede verloop van deze migratie cruciaal en met behulp van de ondersteunende rol van OrangeValley is dit een groot succes geweest.”

Kiona Zine, Manager Webshop & SEO bij Hunkemöller International

Nummer 1 posities behouden en groei na website-migratie bij Hunkemöller

De migratie kan een groot succes genoemd worden. Niet alleen was er geen dip aanwezig in organisch verkeer na de migratie, ook alle nummer 1 posities op belangrijke queries als: ‘bh’, ‘bikini’ en ‘lingerie’ zijn behouden. Daarnaast heeft er zelfs organische groei plaatsgevonden na de migratie en wel als volgt:

  • 27% groei in non-branded impressies tijdens de drukste periode van het jaar (jun – juli) YoY
  • 6% groei in non-branded clicks tijdens de drukste periode van het jaar (jun – juli) YoY
  • 20,55% groei in omzet tijdens de drukste periode van het jaar (jun – juli) YoY
  • 12,95% groei in organic traffic tijdens drukste periode van het jaar (jun – juli) YoY
  • 9,69% groei in omzet januari – oktober YoY

Advies en ondersteuning nodig bij een website-migratie van jouw website(s)?

Website-migraties zijn vaak complex en hebben grote impact op de organische vindbaarheid. Developers zijn hier niet altijd van op de hoogte en hebben behoefte aan sturing of advies om dit traject vanuit een SEO perspectief optimaal te begeleiden. De SEO specialisten van OrangeValley hebben de kennis en ervaring om de impact van een migratie op de positionering te minimaliseren. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.