Data Analytics

Review Usability (Reisrevue)

 

OrangeValley heeft op het gebied van online marketing een model ontwikkeld om gestructureerd te werken aan het verbeteren van het Online rendement. In een serie artikelen wordt ingegaan op de factoren die een rol spelen. Steeds wordt een specifieke factor uitgelicht en worden een enkele sites beoordeeld uit de travel branche. We gaan in op de achtergrond en geven praktische tips voor de beoordeelde sites.

Serie Reviews in Reisrevue: deze week Usability
OrangeValley heeft op het gebied van online marketing een model ontwikkeld om gestructureerd te werken aan het verbeteren van het Online rendement. In een serie artikelen wordt ingegaan op de factoren die een rol spelen. Steeds wordt een specifieke factor uitgelicht en worden een enkele sites beoordeeld uit de travel branche. We gaan in op de achtergrond en geven praktische tips voor de beoordeelde sites.


Aandachtsgebieden

De dialoog met de bezoeker staat centraal. Met welke verwachtingen en in welke fase van het koop- of informatieproces komen bezoekers naar je site en voldoet de geboden dialoog ook aan deze verwachtingen? Geef je bezoekers op het juiste moment de juiste impulsen die voor de uiteindelijke conversie (aankoop, inschrijving, download, bekeken content etc.) en/of loyaliteit moeten zorgen? Als we kijken naar de verbetering van het online rendement dan kijken we enerzijds naar hoe we de dialoog kunnen verbeteren en anderzijds gaan we sturen op feiten door de dialoog met behulp van webanalyse volledig door te meten waardoor we concreet de rendementsverbetering kunnen bepalen. In deze serie artikelen zullen we ons op grond van onze ervaring gaan toeleggen op de verbetering van de dialoog. Bij de beoordeling hiervan worden de sites op een viertal aandachtsgebieden bekeken:

  • Usability: het gebruikersgemak en de souplesse waarlangs de dialoog met de bezoeker plaatsvind.
  • Functionaliteit: de mogelijkheden die online geboden worden
  • Presence: de aanwezigheid op het web zowel in zoekmachines, socialmedia, reviews
  • Persuasion: de wijze waarop de bezoeker wordt overtuigd en gesimuleerd om de gewenste actie uit te voeren.


Usability centraal

In dit artikel staat het aspect Usability centraal. Hoe verloopt de dialoog met de bezoeker, zijn er drempels opgeworpen waardoor bezoekers afhaken? Is het bijvoorbeeld makkelijk om op de site te komen en hoe verloopt daarna het verkoopproces. We hebben voor dit artikel weer een paar punten uit onze online performance monitor uitgelicht welke gericht ingaan op de Usability.

  • Hoe wordt omgegaan met een typefout in de domeinnaam. bijvoorbeeld arken.nl i.p.v. arke.nl
  • Als ik een bookmark maak van een vakantie kom ik dan later weer bij dezelfde reis terug?
  • Informatieve foutpagina. Wat gebeurd er als de verkeerde url wordt ingetyped.
  • verloopt het boekingsproces soepel, waar zitten de afhaakmomenten in de verkooptrechter?  Wat zijn de bezwaren die bezoekers hebben om geen reservering te maken? En hoe kunnen we deze bezwaren wegnemen bij potentiele klanten.
  • Werkt de site in alle browsers? Zeker sinds steeds meer gebruikers ook Google Chrome gaan gebruiken.

Voor een duidelijke dialoog is essentieel dat de bezoeker snel doorkrijgt wat hij moet doen. Als dit niet duidelijk is dan is dit een reden om snel af te halen en de website te verlaten.  Met webanalyses modelleren wij de dialoog en sporen we de afhaakmomenten op waarna gericht gewerkt kan worden aan de verbetering. Voor dit artikel hebben we gekeken naar de sites van D-reizen, Arke, Kras en Neckermann.

Conclusies en advies Usability
Onze conclusie is dat de browsergeschiktheid bij de onderzochte sites goed op orde was. Voor Neckerman liggen er kansen met betrekking tot de verbetering van de toegankelijkheid van de site. Arke is de beste partij als het gaat om de begeleiding gedurende het aankoopproces. Toch zagen we dat de begeleiding van het verkoopproces voor alle partijen verbeterd kan worden.

Ortwin Verreck