Zoekmachine optimalisatie

Featured Snippets: Een statistische analyse

 

“Featured Snippets Facts & Best practices: Een Statistische Analyse”

Als SEO specialisten komen wij regelmatig artikelen tegen over featured snippets, maar dit betreft meestal meningen die zelden met harde feiten onderbouwd zijn. Daarom bevat dit artikel eerst een uitgebreide statistische analyse over featured snippets, die ook het belang ervan aantonen. Vervolgens delen wij op basis van deze analyse in dit artikel een aantal best practices.

Wat is een Featured Snippet?

“Een featured snippet is een uitgelicht zoekresultaat dat een beknopt en direct antwoord geeft op de zoekvraag.”

Featured snippets geven beknopt en direct antwoord op een zoekvraag en worden uitgelicht als zoekresultaat in Google, tussen de bovenste betaalde resultaten en de eerste organische positie. Featured Snippets worden ook wel ‘Answer Boxes’, omdat het direct een antwoord op een vraag geeft, of ‘Position Zero’ genoemd, omdat het boven het eerste traditionele zoekresultaat verschijnt.

Frequentie van featured snippets

Frequentie in het algemeen

Uit een analyse van 112 miljoen zoekresultaten door Ahrefs en 2 miljoen featured snippets, bleek dat inmiddels 12,29 procent van alle zoekresultaten een featured snippet vertoont. Featured snippets zijn informatief en worden daarom hoofdzakelijk vertoond op zoekopdrachten in de Touch en Tell fase van de Customer Journey.

De Customer Journey met de Touch Tell Sell en Care fase

Frequentie per pagina

Veel mensen denken dat er per pagina maar één featured snippet voor kan komen, omdat de betreffende content in een H1 of bovenaan een pagina moet staan. Dit klopt echter niet. U kunt meerdere featured snippets per pagina realiseren. De top tien pagina’s met de meeste featured snippets in het onderzoek van Ahrefs bevatten er zelfs meer dan 2.000 per pagina. Zo was er een pagina in de analyse over het thema afvallen. Deze pagina kreeg featured snippets op onder andere de volgende zoekopdrachten:

 • ‘how to lose weight’
 • ‘how to lose weight fast’
 • ‘lose weight fast’
 • ‘best way to lose weight’
 • ‘fastest way to lose weight’
 • ‘quick weight loss’
 •  ‘weight loss plans’
 • ‘how to lose weight fas for women’
 • ‘weight loss diet plan’

CTR (Click Through Rate) en Featured Snippets

Het is bekend dat, hoe hoger de organische positie voor een pagina in Google zoekresultaten, des te hoger het percentage is van zoekers dat vervolgens doorklikt naar de betreffende pagina. Wanneer er géén featured snippet vertoond wordt, ontvangt de nummer één organische positie 26 procent van de klikken. Wanneer er wél een vertoond wordt, krijgt deze 8,6 procent van de klikken en de eerste organische positie nog ‘maar’ 19,6 procent, zo bleek uit onderzoek van Ahrefs.

Featured snippets hebben gemiddeld een CTR van 8,6% en snoepen daarmee kliks weg van de eerste organische positie.

Uit de Hubspot analyse viel op dat naarmate zoekvolumes toenamen, er ook hogere stijging in CTR te zien was. Door dit feit stijgt het belang voor een featured snippet dus progressief naarmate zoekvolumes toenemen.

Lengte van zoekopdrachten

Over het algemeen geldt dat zoekopdrachten bestaande uit meer zoekwoorden vaker een featured snippet vertonen dan kortere zoekvragen. Nog geen zes procent van alle zoekopdrachten bestaande uit één woord, vertoont een featured snippet. Terwijl deze bij zoekopdrachten bestaande uit acht woorden in ruim 43 procent van de gevallen wel aanwezig is. Zie onderstaande staafdiagram van SEMRUSH voor de exacte cijfers.

Featured Snippets komen vaker voor op zoekopdrachten bestaande uit meer woorden. Ruim 43% heeft 8 woorden of meer.

Type zoekopdrachten

12,29 procent van alle zoekopdrachten bevat een featured snippet. In 19 procent van de gevallen gaat dit om vragen bleek uit het onderzoek van Ahrefs. Het onderzoek van SEMrush toonde vervolgens aan dat 63 procent hiervan ‘How’ vragen betreft en ongeveer 25 procent betref ‘What’ vragen. Een kanttekening bij deze gegevens is wel dat de werking van featured snippets per land verschilt. In de VS komen featured snippets bijvoorbeeld vaker voor dan in Nederland. De reden hiervoor is het feit dat de Engelstalige Google, met name in de VS, qua ontwikkeling voorloopt op de Google zoekmachine in andere landen. Hierover later meer. De meeste featured snippets zitten op long-tail zoekwoorden met een laag zoekvolume.

Long-tail zoekwoorden zijn zoekopdrachten met een zeer specifieke zoekvraag. Deze hebben over het algemeen een laag zoekvolume en bestaan meestal uit 3 woorden of meer.

Long-tail keywords zijn zoekwoorden met een specifieke zoekvraag, bestaande uit 4 of meer woorden.

Verschil in featured snippets per land

Er zijn meer featured snippets beschikbaar in het Engels dan in het Nederlands. Zoals eerder aangegeven komt dit doordat de Engelstalige zoekmachine qua ontwikkeling voorloopt op de Nederlandse. Zo vertoont ‘how to peel a mango’ een featured snippet, terwijl ‘hoe pel je een mango’ geen featured snippet toont, maar wel een YouTube video laat zien.

Voorbeelden van featured snippets in Nederland

Definities De ‘simpele’ Q&A variant wordt vaak aangeduid als Featured Snippet of Answer Box. Het betreft een bondig en direct antwoord op vragen zoals:

 • ‘Wat is hydrauliek?’, ‘Wat betekent hydrauliek?
 • ‘Hydrauliek betekenis’, ‘Hydrauliek definitie’;
 • ‘Hoe werkt hydrauliek?’;
 • ‘Verschil hydrauliek en pneumatiek’;

De featured snippet op ‘Wat betekent’ en ‘Betekenis’ vragen verschillen van elkaar zoals te zien in dit voorbeeld.

U ziet in bovenstaand resultaat dat Google voor ‘wat betekent hydrauliek’ niet hetzelfde resultaat teruggeeft als ‘betekenis hydrauliek’. De featured snippet op ‘Wat betekent’ en ‘Wat is’ omschrijven het onderwerp breder, waar ‘betekenis/definitie’ slechts beknopt aangeven wat er als definitie wordt gezien.

Featured Snippets op Recepten

In het geval van het vertonen van recepten is het belangrijk om specifiek te zijn. Voor cupcakes krijg je bijvoorbeeld geen recept, maar voedingsinformatie. Recepten worden wel getoond voor bijvoorbeeld:

 • ‘Cupcakes met stukjes chocolade’
 • ‘Cupcakes met bosbessen’

Er worden verschillende featured snippets getoond op meervoudige en enkelvoudige zoekopdrachten.

featured snippet voorbeeld cupcakes

Er zit tevens een verschil in ‘Cupcakes met bosbessen’ en ‘Cupcakes met bosbessen recept’. Voor beide zoekopdrachten herkent Google blijkbaar dezelfde zoekintentie, namelijk een recept. Toch worden er andere resultaten getoond. Hetzelfde verschil gaat op voor meervoud en enkelvoud. Waarom dit zo is, is niet bekend.

Soorten featured snippets die minder vaak voorkomen, zoals in het geval van AOW, zijn bijvoorbeeld:

 • ‘Hoe hoog is de AOW’;
 • ‘Hoogte van AOW’;
 • ‘Hoeveel AOW’, ‘Wanneer AOW’

7 Manieren om uw kans op Featured Snippets te vergroten en Best Practices

 1. Top 5: Voor het verkrijgen van een featured snippet is het een voorwaarde om in ieder geval op positie één tot tien te ranken, (99,58 procent van alle featured snippets ranken in de top tien). De kans op een featured snippet neemt echter significant toe wanneer u een top vijf positie bekleed (97,1 procent zijn top vijf posities). Hierbij geldt dat hoe hoger u ranked, hoe groter de kans op een featured snippet is. De analyse van Ahrefs gaf het volgende weer:
  Featured Snippets worden voornamelijk getoond op zoekresultaten in de top 5.

  Naast het ranken zijn de volgende de toepassing van onderstaande best practices van belang voor het verkrijgen van een featured snippet.
 2. Beknopt Antwoord: U dient een beknopt en direct antwoord te geven op de zoekvraag. Ruim 60 procent van de featured snippets bevat tussen de 40 en 58 woorden. De precieze verdeling volgens Hubspot wordt weergegeven in de staafdiagram hieronder:
  Antwoorden van Featured Snippets bestaan meestal uit 40-58 woorden.
 3. Aparte Paragraaf: Het antwoord dient in een aparte sectie te staan, waarbij de zoekvraag in de bijbehorende H2, H3 of H4 vermeld staat. Wanneer het mogelijk is verwerkt u de exacte vraag ook in de Title tag om de kans op een featured snippet te vergroten.
 4. Geordende structuur: Wanneer het antwoord een ‘step by step’ antwoord of een lijstje betreft, werk deze dan ook zo uit als een ordered list (stap 1 …, stap 2…). Voobeeld HTML:
  Featured snippets die een step by step antwoord zijn bevatten vaker een html ordered list.

  Wanneer het een lijstje zonder volgorde betreft, gebruik dan een opsomming middels bulletpoints. Voorbeeld HTML:
  Featured snippets antwoorden die een opsomming betreffen bevatten vaker een html unordered list (bulletpoints)
  Ook het toevoegen van een tabel is een manier om meer structuur aan uw content te geven. Dit kan in combinatie met bulletpoints. Voorbeeld HTML met bulletpoints:
  Toevoeging van een tabel, eventueel met bullet points kan voor meer structuur zorgen en zo de kans op een featured snippet verhogen.
 5. Hoeveelheid content: Zorg er altijd voor dat de pagina veel meer content heeft en meer gerelateerde vragen beantwoordt dan de exacte vraag waar de featured snippet voor ingericht wordt. Dit maakt de pagina namelijk sterker en vergroot de kans dat deze in de top vijf gaat ranken.
 6. Afbeelding: Pre, maar geen must: Plaats een relevante afbeelding op de pagina en verwerk de belangrijkste keywords uit de vraag/vragen in het alt attribuut en zorg voor grotere afmetingen, zoals 300x500px of liefst net wat groter. Hierdoor krijgt uw pagina meer ranking power en heeft u bovendien kans dat uw afbeelding wordt meegenomen in een featured snippet.
 7. Structured Data: Hoewel Structured Data niet vereist is voor een featured snippet, bleek uit een onderzoek van STAT het volgende: Bij featured snippets kwam een tabel met structured data (zie table schema.org markup) 21,8 procent vaker voor dan bij reguliere resultaten met een tabel. Bij featured snippets met een <ol> tag (ordered list) kwam structured data 41,6 procent vaker voor dan bij ordered lists in de reguliere resultaten. Bekijk de ItemList markup van schema.org op de ItemList pagina van Schema.Org. Hieronder is een voorbeeld markup te zien die collega Eduard Blacquière gebruikt op zijn pagina over SEO voor de featured snippet ‘Wat is SEO’.

Controleren op featured snippets in vier stappen

Waarschijnlijk heeft u veel pagina’s op uw website.  Daarom is het niet aan te raden om per potentiële featured snippet een zoekopdracht te proberen in Google, om te zien of u de featured snippet “gewonnen” heeft. De meest praktische manier om te controleren of u featured snippets heeft is dan ook door de volgende stappen via Google Search Console te doorlopen:

 1. Ga naar Search Analytics/Zoekanalyse. 
  Zoekanalyse van Google Search Console om featured snippets te ontdekken.
 2. Vink hierbij ‘posities’ aan en sorteer op resultaten van 1 naar hoger.
 3. Voer eventueel ‘Wat is’ (of iets anders waar de zoekvraag mee begint) in als filter. 
  google-search-console-zoekanalyse-instellingen
 4. Klik 1 voor 1 op de resultaten om een voorbeeld vertoning in Google te zien.

Wel top 5, geen featured snippet

Staat u wel op positie 1-5, maar heeft u geen featured snippet? Bekijk de featured snippet van de concurrent dan goed en optimaliseer uw eigen pagina door op de concurrent en bovenstaande best practices te letten.

Conclusie

Featured snippets zijn belangrijk voor het bereiken van betere resultaten op het gebied van SEO. Daarnaast is het belangrijk om rekening te houden met featured snippets voor contentmarketing, zodat u structureel gebruik maakt van bovenstaande mogelijkheden. Wilt u meer weten over featured snippets, structured data en/of bijvoorbeeld Mobile SEO? Of wilt u SEO uitbesteden? Neem contact met ons op.

Gebruikte bronnen en afbeeldingen voor dit artikel:

Over Nick Jelsma
Nick Jelsma is SEO consultant bij OrangeValley. Tijdens zijn opleiding Commerciële Economie aan de Hogeschool Rotterdam is zijn interesse in Online Marketing gewekt. Na een theoretische basis gelegd te hebben via een minor volgde een uitgebreid, diepgaand, internationaal afstudeeronderzoek van ruim een jaar. Het leverde een onlinestrategie op voor een software startup binnen een groot Agile/Scrum consultancy concern in Nederland. Het onderzoek en de strategie richtten zich op SEO, SEA en paid advertising via Facebook en LinkedIn, waarbij in werd gespeeld op de uit het onderzoek voortkomende Buyer Persona’s en hun Customer Journey. Synchroon aan zijn onderzoek was hij gedurende het jaar verantwoordelijk voor de Online Marketing van de startup. Hier schakelde hij dagelijks met de UX-designer, Web Developers en de CMO van het moederbedrijf.