Dicht de blindspot in je data met Biometrisch Usability Onderzoek

 

Bij het optimaliseren van je website staat het gedrag van je bezoekers en de gehele Customer Experience hoog in het vaandel. In de data ben je dan ook druk bezig met het achterhalen wat voor gedrag je bezoekers vertonen. Je weet dan meestal wat je bezoekers doen op je website, maar je weet nog niet waarom ze dit gedrag vertonen. Lees in dit artikel hoe je deze ‘blindspot’ in je data kunt dichten.

Biometrisch Usability Onderzoek in ons Biometrisch Usability Lab helpt je bij het dichten van de blindspot in je data. Door te achterhalen waarom bezoekers bepaald gedrag vertonen stel je effectievere hypotheses op, stijgt het slagingspercentage van je tests en neemt de kans op een hoger conversieratio sterk toe.

95% van het gedrag van je bezoekers is onbewust

Het gedrag van je websitebezoekers wordt voor 95% bepaald door het onbewuste gedeelte in de hersenen. Dit onbewuste gedeelte is moeilijk te beïnvloeden. Een bezoeker heeft al snel een onbewuste voorkeur gecreëerd voor een actie op jouw website, echter heeft de bezoeker dit zelf niet door. Vervolgens maakt hij een bewuste afweging voor jouw product of dienst en kiest vaak voor de optie waar in het begin van het beslissingsproces al de voorkeur lag. Het bewuste rechtvaardigt en rationaliseert het onbewuste. Deze onbewuste keuzes kan je niet meten met behulp van kwantitatieve tools als Google Analytics of Hotjar. Toch is dit juist hetgeen je wilt weten van je bezoekers.

Het beïnvloeden van onbewust gedrag is lastig, maar zeker mogelijk. Door middel van Biometrisch Usability Onderzoek brengen we het onbewuste gedrag van je bezoekers in kaart. Wij doen dit door te onderzoeken wat een bezoeker doet, denkt, ziet en voelt tijdens het bezoeken van jouw website. 

Do-think-see-feel-CXO

Maak onbewust bezoekersgedrag inzichtelijk

Om het onbewuste gedrag bloot te leggen maken we gebruik van verschillende meet- en analysetechnieken.

Analysetechnieken Biometrisch Usability Onderzoek

Bij aanvang van het onderzoek vragen we de respondent om een taak uit te voeren op jouw website. Tijdens het uitvoeren van deze taak richten we ons op het volgende:

  • Welke emoties ervaart de respondent? – Facial expressions
  • Ervaart de respondent stress? – Skin response
  • Waar kijkt de respondent wel/niet naar? – Eye tracking 

De gemeten emoties, stress levels en de analyse van onze eye tracking tool vormen de perfecte combinatie om onbewust bezoekersgedrag inzichtelijk te krijgen. De metingen die wij doen, in combinatie met een interview met de respondent, helpen ons onbewust gedrag in kaart te brengen. Deze inzichten gebruiken wij om jouw website en Customer Experience te optimaliseren.

Extra voordelen Biometrisch Usability Onderzoek

Naast het verbeteren van de Customer Experience heeft Biometrisch Usability Onderzoek de volgende voordelen:

  • Beter inzicht in de doelgroep, waardoor je beter kunt inspelen op hun behoeftes;
  • Het creëren van meer draagvlak voor A/B testen binnen jouw organisatie;
  • Testen van campagnes en banners;
  • Frequent onderzoek om de Customer experience van je website te meten en monitoren.

De inzichten die voortkomen uit Biometrisch Usability Onderzoek worden gebruikt als input voor de A/B test backlog en Customer Experience Optimization (CXO) roadmap. Zo worden de inzichten getest en gevalideerd door middel van A/B testen en eventueel diepgaande web analyses.

Een mooie bijkomstigheid van Biometrisch Usability Onderzoek is dat het CXO proces continu in beweging en in ontwikkeling blijft. Door ieder kwartaal een onderzoek te doen, controleren wij het effect van het geheel aan doorgevoerde A/B testen op de website. Daarnaast voorziet elk onderzoek ons weer van nieuwe inzichten die input geven voor de CXO roadmap.

Wil je meer weten over hoe wij Biometrisch Usability Onderzoek uitvoeren en welke technieken wij hiervoor gebruiken, lees dan onze whitepaper.